جستجو برای پتاسیم هیدروکسید │ خرید پتاسیم هیدروکسید پترو کیمیا:


پتاسیم هیدروکسید │ خرید پتاسیم هیدروکسید پترو کیمیا پترو کیمیا صفحه اصلیمحصولاتمواد شیمیایی صنعتیآمونیوم پرسولفات خرید آمونیوم پرسولفاتادتا سدیم خرید ادتا سدیمادتا سدیم خرید ادتا سدیماسید اگزالیک خرید اسید اگزالیکاسید سولفامیک خرید اسید سولفامیکاسید بوریک خرید اسید بوریکاسید فسفریک خرید اسید فسفریک اکسید روی کاربرد اکسید رویبنزالکونیوم کلراید فروش بنزالکونیوم کلرایدبنزو تری آزول │ خرید بنزو تری آزولپتاسیم هیدروکسید │ خرید پتاسیم هیدروکسیدپروپیلن گلیکول خرید پروپیلن گلیکولتری اتیل آمین خرید تری اتیل آمینتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتدی اتیل آمین خرید دی اتیل آمینروغن سیلیکون چیست ؟│خرید روغن سیلیکون سدیم استات خشک خرید استات سدیم خشکسدیم کلریت خرید سدیم کلریتسدیم لوریل سولفات خرید سدیم لوریل سولفاتسدیم هیدروکسید قیمت سدیم هیدروکسیدسدیم هگزا متا فسفات خرید سدیم هگزا متا فسفاتسولفات آلومینیوم قیمت سولفات آلومینیومسیکلوهگزیل آمین خرید سیکلوهگزیل آمینکربوکسی متیل سلولز سی ام سی واردات کربوکسی متیل سلولزکربوهیدرازید خرید کربوهیدرازیدکلرید باریم واردات کلرید باریمکلرید روی قیمت کلرید رویگلوتارآلدئید ǀ خرید گلوتارالدئیدگلوکونات سدیم خرید گلوکونات سدیممونو سدیم فسفات خرید مونو سدیم فسفاتنیترات کبالت ǀ واردات نیترات کبالتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیهیدروکسید کبالت فروش هیدروکسید کبالتهیدروکینون واردات هیدروکینون کرم هیدروکینونمواد اولیه صنایع غذاییآسپارتام خرید اسپارتاماسید اسکوربیک واردات اسید اسکوربیکاسید سیتریک خرید اسید سیتریکاسید لاکتیک واردات اسید لاکتیکاسید فسفریک خرید اسید فسفریک پتاسیم سوربات │ خرید پتاسیم سورباتپتاسیم سیترات خرید پتاسیم سیتراتتری سدیم سیترات خرید تری سدیم سیتراتتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتسدیم ساخارین خرید سدیم ساخارینسدیم متا بی سولفیت خرید سدیم متا بی سولفیتسولفات منیزیم خرید سولفات منیزیمسیترات سدیم خرید سیترات سدیمکربوکسی متیل سلولز سی ام سی واردات کربوکسی متیل سلولزکربنات پتاسیم خرید کربنات پتاسیمکلرید کلسیم خرید کلرید کلسیمکلسیم پروپیونات│خرید کلسیم پروپیوناتگلوکونو دلتا لاکتون واردات گلوکونو دلتا لاکتونگلیسیرین مونو استئارات خرید گلیسیرین مونو استئاراتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین افزودنی های لاستیکآنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان استئارات سدیم واردات استئارات سدیماستئارات کلسیم خرید استئارات کلسیماستئارات لیتیوم واردات استئارت لیتیوماستئارات منیزیم واردات استئارات منیزیماستئارات روی واردات استئارات رویاسید استئاریک خرید اسید استئاریکاستئارات پتاسیم واردات استئارات پتاسیمدی بوتیل هیدروکسی تولوئن واردات دی بوتیل هیدروکسی تولوئناکسید روی کاربرد اکسید رویشتاب دهنده واردات شتاب دهنده حلال های شیمیاییاتانول آمین اتانول آمین چیست؟ایزوپروپیل الکل چیست؟ ایزوپروپانول خرید ایزوپروپیل الکلایزوبوتانول ایزوبوتیل الکل خرید ایزوبوتانولاتیلن گلیکول فروش اتیلن گلیکول صنعتیبنزن چیست؟ خرید بنزنپرکلرواتیلن خرید پرکلرواتیلن تتراکلروکربن چیست؟تولوئن خرید تولوئنسیکلوهگزانون خرید سیکلوهگزانونتتراهیدروفوران خرید تترا هیدرو فوران صنعتیدی متیل فرمامید خرید دی متیل فرمامیدمتیلن کلراید فروش متیلن کلرایدمتیل استات کاربرد متیل استاتمواد مصرفی صنایع آب متوکسی پروپیل آمین واردات متوکسی پروپیل آمین آمینو تری متیلن فسفونیک اسید واردات آمینو تری متیلن فسفونیک اسیداتیدرونیک اسید خرید اتیدرونیک اسیدپلی اکریل آمید خرید پلی اکریل آمیدتولیل تری آزول خرید تولیل تری آزولدی اتیل هیدروکسیل آمین │ واردات دی اتیل هیدروکسیل آمینفسفونوبوتان خرید فسفونوبوتانفسفینو کربوکسیلیک اسید واردات فسفینو کربوکسیلیک اسیدکوپلیمر واردات کوپلیمر کوپلیمر مالئیک اسید واردات کوپلیمر مالئیک اسید پلی آلومینیوم کلراید خرید پلی آلومینیوم کلرایدمواد مصرفی صنایع داروییاسید اسکوربیک واردات اسید اسکوربیکاسید سیتریک خرید اسید سیتریکسیترات سدیم خرید سیترات سدیمویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین مونوسدیم گلوتامات واردات مونوسدیم گلوتاماتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیانواع کودهای شیمیاییسولفات پتاسیم خرید سولفات پتاسیمسولفات منگنز خرید سولفات منگنز مونوهیدراتصنایع آبکاریبوراکس چیست و از کجا تهیه کنیم خرید بوراکسپتاسیم دی کرومات واردات پتاسیم دی کروماتسدیم دی کرومات ǀ خرید سدیم دی کروماتسیانور مس واردات سیانور مسسیانور سدیم فروش سیانور سدیمنیترات نقره ǀ خرید نیترات نقرهرنگ و رزینتیتانیوم دی اکسید خرید تیتانیوم دی اکسیدرزین اپوکسی خرید رزین هاردنرسولفات کبالت فروش سولفات کبالت خرید سولفات کبالتهیدروکسید کبالت فروش هیدروکسید کبالتصنایع آرایشی و بهداشتیایزوتیازولین خرید ایزوتیازولینبنزوئیل پروکساید │ واردات بنزوئیل پروکسایدپودر تالک خرید پودر تالکبنزالکونیوم کلراید فروش بنزالکونیوم کلرایدمواد مصرفی صنایع شویندهتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتسدیم کلریت خرید سدیم کلریتسدیم تری پلی فسفات خرید سدیم تری پلی فسفاتصنایع ریخته گریشمش آلومینیوم شمش آلومینیوم چیست و چه کاربردی دارد؟پودر الماس واردات پودر الماسمحصولات پلیمریکوپلیمر واردات کوپلیمر مقالاتدرباره ماتماس با مادعوت به همکاریمحصولاتافزودنی های لاستیکانواع کود شیمیاییحلال های شیمیاییرنگ و رزینریخته گریصنایع آبکاریصنایع آرایشی و بهداشتیمحصولات پلیمریمواد اولیه صنایع غذاییمواد شیمیایی صنعتیمواد مصرفی تصفیه آبمواد مصرفی صنایع داروییمواد مصرفی صنایع شویندهمقالاتدرباره ماتماس با ماپیگیری سفارشاتآلبوم فیلم و تصاویردعوت به همکاری خانه مواد مصرفی صنایع شوینده پتاسیم هیدروکسید │ خرید پتاسیم هیدروکسیدپتاسیم هیدروکسید │ خرید پتاسیم هیدروکسید کشور تولید کننده چین بسته بندی کیسه کیلویی شماره سفارش محصول واتس اپ سفارش محصول ارسال به سراسر ایران دسته مواد مصرفی صنایع شوینده توضیحات آنالیز سفارش محصول نظرات توضیحات پتاسیم هیدروکسید یا پتاس سوزآور یک ترکیب غیرآلی سفیدرنگ با فرمول است که به شکل های پودر، قرص و پرک وجود دارد این ماده پیش ماده ی بسیاری از ترکیبات پتاسیم بوده و در مصارف شیمیایی، ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد پتاس سوز آور به شدت جاذب آب بوده و حتی را در هوا جذب کرده و به پتاسیم کربنات تبدیل میشود مانند سود سوز اور این ماده نیز یکی از قویتین باز ها محسوب میشود پترو کیمیا به عنوان وارد کننده مواد اولیه شیمیایی از چین آماده ارائه هرگونه خدمات در زمینه واردات و فروش پروفرمایی مواد اولیه شیمیایی به مشتریان گرامی میباشد واردات این ماده به صورت پروفرمایی با تضمین کیفیت مطابق با آنالیز ارائه شده از چین وارد شده و به فروش میرسد فروش هیدروکسید پتاسیم شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر استعلام قیمت و خرید این محصول با کارشناسان ما در پترو کیمیا تماس حاصل فرمائید واتس اپ خواص و ویژگی ها هیدروکسید پتاسیم یک قلیای بسیار قوی بوده و کاربردهای آن نیز متناسب با این خاصیت است فرمول شیمیایی جرم مولی − ظاهر  جامد سفید رنگ بدون بو  دانسیته  °   ° نقطه ذوب  °  °   نقطه جوش  °  °   حلالیت در آب ° حلالیت در سایر حلال ها  محلول در الکل ، گلیسرول  نامحلول در اتر و امونیاک مایع  ساختار شیمیایی روش تولید پتاسیم هیدروکسید از الکترولیز محلول آبی  تولید می شود، به این صورت که به پتاسیم و کلر تجزیه می شود و گاز کلر خارج شده و در اثر واکنش بین پتاسیم و آب تولید میشود کاربرد ها خنثی سازی اسید از آنجا که خاصیت بازی دارد برای تنظیم و خنثی سازی اسیدیته کاربرد داشته و در تیتراسیون اسید ها و تعیین غلظت آنها نقش به سزایی دارد تهیه نمک ها با توجه به قلیایی بودن پتاس این ماده قادر است با اسید های مختلف واکنش دهد و نمک های پتاسیم را تولید کند که هریک کاربرد خاصی دارند واردات و فروش پروفرمایی پتاسیم هیدروکسید با تضمین کیفیت در پترو کیمیا تولید صابون یکی از مهم ترین کاربرد های این ماده در تولید  صابون است که در دمای بالا با چربی ها واکنش می دهد و تولید صابون می کند برای تهیه ی صابون مایع از پتاسیم هیدروکسید و برای تهیه  ی صابون جامد از سدیم هیدروکسید استفاده می شود به طور کلی پتاس به عنوان تمیزکننده در بسیاری از مواد از جمله مایع، لوسیون، شامپو، اسپری، خمیردندان و پاک کننده گاز کاربرد دارد تولید غذا محلول آبی پتاس سوزآور یک الکترولیت مناسب در بسیاری از باتری ها از جمله نیکل کادمیم و باتری های قلیایی است پزشکی در دامپزشکی برای حل شدن فلس، مو یا شاخ حیوانات و در پزشکی برای تشخیص عفونت قارچی و حل شدن زگیل و کوتیکول از آن بهره می برند صنایع غذایی این ماده در صنایع غذایی به عنوان افزودنی برای افزایش ماندگاری غذا و غلیظ کننده کاربرد دارد و در تولید شکلات، بستنی و نوشابه مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر موارد مذکور پتاسیم هیدروکساید یک از بین برنده قوی برای زهکش ها بوده و در ساخت کاغذ، تولید سفید کننده، جاذب در جریان های گازی، تولید کود مایع و به عنوان قارچ کش و علف کش کاربرد دارد یک ماده سوزاننده است و می تواند آسیب زیادی به فردی که در معرض آن قرار می گیرد بزند در اثر بلع پتاس سوز آور سوختگی و گلو درد، درد قفسه ی سینه، افت شدید فشار خون، درد شکم، اسهال و استفراغ در فرد ایجاد می شود که باید بلافاصله شیر یا آب به فرد خورانده شود در صورتی که پتاسیم هیدروکسید با پوست یا چشم در تماس باشد باعث سوزش،درد شدید و کاهش بینایی می شود و باید عضو آسیب دیده حداقل دقیقه با مقدار فراوانی اب شستشو داده شود در صورت استنشاق این ماده و احساس تنگی نفس فرد باید در اسرع وقت در معرض هوای تازه قرار گیرد در هنگام مسمومیت با پتاس ابتدا علائم حیاتی از جمله نبض، فشارخون و دمای بدن اندازه گرفته می شود و در اثر مسمومیت از طریق بلع، با آزمایش خون، ادرار، آندوسکوپی، سی تی اسکن و نوار قلب بررسی های لازم را انجام می دهند و در صورت آسیب پوستی جراحی بخش آسیب دیده و شستشوی مکرر پوست صورت می گیرد میزان آسیب دیدگی مستقیما با زمان مراجعه به مرکز درمانی متناسب است و هرچه سریع تر فرد تحت درمان قرار بگیرد آسیب های کمتری شامل حال او و بافت های داخلی بدن خواهد شد منابع آنالیز سفارش محصول دیدگاهها هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای پتاسیم هیدروکسید │ خرید پتاسیم هیدروکسید لغو پاسخنشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند امتیاز شما رای دهید عالی خوب متوسط نه خیلی بد خیلی ضعیف دیدگاه شما نام ایمیل محصولات مشابه تری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفات سدیم هگزا متا فسفات خرید سدیم هگزا متا فسفاتنمره از سدیم تری پلی فسفات خرید سدیم تری پلی فسفات سدیم کلریت خرید سدیم کلریت دسترسی سریع اسید فسفریک تولیل تری آزول بنزو تری آزول سدیم هگزا متا فسفات آمونیوم پرسولفات اطلاعات تماس لینک های مفید پیگیری سفارش فیلم و تصاویر محصولات دعوت به همکاری مقالات تهران،خیابان شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی، کوچه فرهاد ، پلاک ، طبقه تمامی حقوق برای پترو کیمیا محفوظ است فهرست