جستجو برای اسید استیک پتروشیمی فن آوران:


اسید استیک پتروشیمی فن آوران ورود ثبت نام معرفی شرکتدرباره ما کاتالوگ ساختار هیئت مدیرهارکان جهت سازخط مشی سیستم مدیریت یکپارچه چشم اندازمأموریتاهدافارزش های بنیادین سازمانمنشور اخلاقیدستاوردهامعرفی محصولاتمتانولاسید استیکمنوکسیدکربنآنالیز محصولات محصولاتپژوهش و توسعهنیاز سنجی پژوهشیپژوهش های دانشجوییپژوهش های مطالعاتی وتحقیقاتیدریافت بارگذاری فرم های پژوهشیمدیریت دانشپایگاه مقالات بررسی و عیب یابی ریشه ای علل خرابی های مکرر در بیرنگ های پمپ های واحد اسید استیک پتروشیمی فن آورانارزیابی نقش فناوری اطلاعات در توسعه مدیریت دانش در کارخانه های تولیدی وابسته به صنایع نفت سنجش تکامل راهبردی برای سازمان های کارآفرین با مطالعه موردی شرکت پتروشیمی خراسانبررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان پتروشیمی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی پ‍ژوهشگران و پژوهش های برترمسئولیت اجتماعیمیثــاق نامهاصول مسئولیت های اجتماعیپاسخگوییشفافیترفتار اخلاقیاحترام به منافع ذینفعاناحترام به قوانیناحترام به هنجارهای بین المللیاحترام به حقوق بشر و انتظارات نسل های آتیطرح ها و برنامه هاورزشاقدامات بعمل آمدهصندوق خیریه گل نرگسهیئت امناءصندوق خیریه گل نرگساساسنامه صندوق خیریه گل نرگسعملکرد صندوق خیریه گل نرگس پتروشیمی فن آورانعرضه محصولعرضه داخلیارتباط با واحد فروش داخلیگزارش عرضه محصولات در بورسرضایت سنجی مشتریان داخلیصادراتمزایده فروشمطالعات بازاربازارهای هدفرضایت سنجی مشتریان صادراتیفرم نظرسنجیارتباط با واحد فروش صادراتیارتباط با واحد لجستیک و کشتیرانیمناقصه و مزایدهآگهی مزایدهآگهی مناقصهفرم ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصاتنمایش همهآرشیو اخبارارتباط باما پتروشیمی فن آوران معرفی شرکت معرفی محصولات اسید استیک صفحه نخست معرفی شرکت معرفی محصولات اسید استیک محصول اسید استیک واحد اسید استیک شرکت پتروشیمی فن آوران به منظور تولید سالیانه هزار تن اسید استیک با خوراک سالیانه، هزار تن متانول و هزار تن گاز منوکسید کربن از واحد های متانول و مونوکسید کربن شرکت پتروشیمی فن آوران طراحی و اجرا شده است اسید استیک از واکنش بین متانول و گاز منوکسیدکربن در رآکتور حاوی کاتالیست کمپلکس رودیم و متیل یداید به عنوان تسریع کننده در دمای درجه سانتیگراد و فشار بار به دست می آید هزینه کل طرح شامل خرید لیسانس، مهندسی اصولی، مهندسی تفضیلی، تأمین تجهیزات و ارائه خدمات فنی به صورت ارزی، مبلغ میلیون دلار و ریالی، میلیارد ریال می باشد مقدار سرمایه گذاری کل طرح میلیارد ریال پیش بینی شده است تکنولوژی طرح از شرکت کمیتکنولوژی اوکراین خریداری شده و شرکت ایرانی اویک و کره، طراحی و تأمین تجهیزات را به عهده داشته اند عملیات ساختمان و نصب توسط شرکت تهران جنوب انجام گرفته است پس از پایان عملیات اجرایی، واحد اسید استیک در آذر ماه سال به مرحله تولید آزمایشی رسید دسترسی سریع صفحه اصلی معرفی شرکت کلاس های آموزشی آنلاین امور سهام تامین کنندگان ارائه دهندگان خدمات مهندسی ثبت طرح های پژوهشی و فنی مهندسی مدیریت دانش مسئولیت اجتماعی عرضه محصول مناقصه و مزایده آرشیو اخبار ارتباط باما مدیریت رضایتمندی مشتریان گالری تصاویر شرکت های همکار تجارت الکترونیک تماس با ما مجتمع صنعتی خوزستان بندرماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت کد پستی صندوق پستی دفتـر مرکـزی تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی هفتم پلاک کد پستی تلفن گویا دفتر تهران واحد مخابرات مرکزی کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پتروشیمی فن آوران می باشد منوی اصلی