جستجو برای پتاسیم سیترات خرید پتاسیم سیترات پترو کیمیا:


پتاسیم سیترات خرید پتاسیم سیترات پترو کیمیا پترو کیمیاصفحه اصلیمحصولاتمواد شیمیایی صنعتیآمونیوم پرسولفات خرید آمونیوم پرسولفاتادتا سدیم خرید ادتا سدیمادتا سدیم خرید ادتا سدیماسید اگزالیک خرید اسید اگزالیکاسید سولفامیک خرید اسید سولفامیکاسید بوریک خرید اسید بوریکاسید فسفریک خرید اسید فسفریک اکسید روی کاربرد اکسید رویبنزالکونیوم کلراید فروش بنزالکونیوم کلرایدبنزو تری آزول │ خرید بنزو تری آزولپتاسیم هیدروکسید│خرید پتاسیم هیدروکسیدپروپیلن گلیکول خرید پروپیلن گلیکولتری اتیل آمین خرید تری اتیل آمینتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتدی اتیل آمین خرید دی اتیل آمینروغن سیلیکون چیست ؟│خرید روغن سیلیکون سدیم استات خشک خرید استات سدیم خشکسدیم کلریت خرید سدیم کلریتسدیم لوریل سولفات خرید سدیم لوریل سولفاتسدیم هیدروکسید قیمت سدیم هیدروکسیدسدیم هگزا متا فسفات خرید سدیم هگزا متا فسفاتآلومینیوم سولفات قیمت آلومینیوم سولفاتسیکلوهگزیل آمین خرید سیکلوهگزیل آمینکربوکسی متیل سلولز سی ام سی خرید کربوکسی متیل سلولزکربوهیدرازید خرید کربوهیدرازیدکلرید باریم واردات کلرید باریمکلرید روی قیمت کلرید رویگلوتارآلدئید ǀ خرید گلوتارالدئیدگلوکونات سدیم خرید گلوکونات سدیممونو سدیم فسفات خرید مونو سدیم فسفاتنیترات کبالت ǀ واردات نیترات کبالتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیهیدروکسید کبالت فروش هیدروکسید کبالتهیدروکینون واردات هیدروکینون کرم هیدروکینونمواد اولیه صنایع غذاییاسپارتام خرید آسپارتاماسید اسکوربیک واردات آسکوربیک اسیداسید سیتریک خرید اسید سیتریکاسید لاکتیک خرید اسید لاکتیکاسید فسفریک خرید اسید فسفریک سوربات پتاسیم│خرید سوربات پتاسیمپتاسیم سیترات خرید پتاسیم سیتراتتری سدیم سیترات خرید تری سدیم سیتراتتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتسدیم ساخارین خرید سدیم ساخارینسدیم متا بی سولفیت خرید سدیم متا بی سولفیتسولفات منیزیم خرید سولفات منیزیمسیترات سدیم خرید سیترات سدیمکربوکسی متیل سلولز سی ام سی خرید کربوکسی متیل سلولزکربنات پتاسیم خرید کربنات پتاسیمکلسیم کلرید خرید کلسیم کلریدکلسیم پروپیونات│خرید کلسیم پروپیوناتگلوکونو دلتا لاکتون واردات گلوکونو دلتا لاکتونگلیسیرین مونو استئارات خرید گلیسیرین مونو استئاراتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین افزودنی های لاستیکآنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان استئارات سدیم واردات استئارات سدیماستئارات کلسیم خرید استئارات کلسیماستئارات لیتیوم واردات استئارت لیتیوماستئارات منیزیم واردات استئارات منیزیماستئارات روی واردات استئارات رویاسید استئاریک خرید اسید استئاریکاستئارات پتاسیم واردات استئارات پتاسیمدی بوتیل هیدروکسی تولوئن واردات دی بوتیل هیدروکسی تولوئناکسید روی کاربرد اکسید رویشتاب دهنده واردات شتاب دهنده حلال های شیمیاییاتانول آمین اتانول آمین چیست؟ایزوپروپیل الکل چیست؟ ایزوپروپانول خرید ایزوپروپیل الکلایزوبوتانول ایزوبوتیل الکل خرید ایزوبوتانولاتیلن گلیکول فروش اتیلن گلیکول صنعتیبنزن چیست؟ خرید بنزنپرکلرواتیلن خرید پرکلرواتیلن تتراکلروکربن چیست؟تولوئن خرید تولوئنسیکلوهگزانون خرید سیکلوهگزانونتتراهیدروفوران خرید تترا هیدرو فوران صنعتیدی متیل فرمامید خرید دی متیل فرمامیدمتیلن کلراید فروش متیلن کلرایدمتیل استات کاربرد متیل استاتمواد مصرفی صنایع آب متوکسی پروپیل آمین واردات متوکسی پروپیل آمین آمینو تری متیلن فسفونیک اسید واردات آمینو تری متیلن فسفونیک اسیداتیدرونیک اسید خرید اتیدرونیک اسیدپلی اکریل آمید خرید پلی اکریل آمیدتولیل تری آزول خرید تولیل تری آزولدی اتیل هیدروکسیل آمین │ واردات دی اتیل هیدروکسیل آمینفسفونوبوتان خرید فسفونوبوتانفسفینو کربوکسیلیک اسید واردات فسفینو کربوکسیلیک اسیدکوپلیمر واردات کوپلیمر کوپلیمر مالئیک اسید واردات کوپلیمر مالئیک اسید پلی آلومینیوم کلراید خرید پلی آلومینیوم کلرایدمواد مصرفی صنایع داروییاسید اسکوربیک واردات آسکوربیک اسیداسید سیتریک خرید اسید سیتریکسیترات سدیم خرید سیترات سدیمویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین مونوسدیم گلوتامات واردات مونوسدیم گلوتاماتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیانواع کودهای شیمیاییسولفات پتاسیم خرید سولفات پتاسیمسولفات منگنز خرید سولفات منگنز مونوهیدراتصنایع آبکاریبوراکس چیست و از کجا تهیه کنیم خرید بوراکسپتاسیم دی کرومات واردات پتاسیم دی کروماتسدیم دی کرومات ǀ خرید سدیم دی کروماتسیانور مس واردات سیانور مسسیانور سدیم فروش سیانور سدیمنیترات نقره ǀ خرید نیترات نقرهرنگ و رزینتیتانیوم دی اکسید خرید تیتانیوم دی اکسیدرزین اپوکسی خرید رزین هاردنرسولفات کبالت فروش سولفات کبالت خرید سولفات کبالتهیدروکسید کبالت فروش هیدروکسید کبالتصنایع آرایشی و بهداشتیایزوتیازولین خرید ایزوتیازولینبنزوئیل پروکساید│واردات بنزوئیل پروکسایدپودر تالک خرید پودر تالکبنزالکونیوم کلراید فروش بنزالکونیوم کلرایدمواد مصرفی صنایع شویندهتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتسدیم کلریت خرید سدیم کلریتسدیم تری پلی فسفات خرید سدیم تری پلی فسفاتصنایع ریخته گریشمش آلومینیوم شمش آلومینیوم چیست و چه کاربردی دارد؟پودر الماس واردات پودر الماسمحصولات پلیمریکوپلیمر واردات کوپلیمر مقالاتدرباره ماتماس با مادعوت به همکاریمحصولاتافزودنی های لاستیکانواع کود شیمیاییحلال های شیمیاییرنگ و رزینریخته گریصنایع آبکاریصنایع آرایشی و بهداشتیمحصولات پلیمریمواد اولیه صنایع غذاییمواد شیمیایی صنعتیمواد مصرفی تصفیه آبمواد مصرفی صنایع داروییمواد مصرفی صنایع شویندهمقالاتدرباره ماتماس با ماپیگیری سفارشاتآلبوم فیلم و تصاویردعوت به همکاری خانه مواد اولیه صنایع غذایی پتاسیم سیترات خرید پتاسیم سیتراتپتاسیم سیترات خرید پتاسیم سیترات کشور تولید کننده چین بسته بندی کیسه کیلویی شماره تماس سفارش محصول واتس اپ سفارش محصول   ارسال به سراسر ایران دسته مواد اولیه صنایع غذایی توضیحات آنالیز نظرات توضیحات پتاسیم سیترات چیست؟ یکی از مشتقات اسید سیتریک است که دارای فرمول شیمیایی می باشد این ماده پودر جامد کریستالی سفید رنگی می باشد که درصد وزنی از آن را پتاسیم تشکیل می دهد این ماده به عنوان منبع پتاسیم کاربرد بسیاری در صنایع داروسازی دارد پتاسیم یک ماده معدنی است که در بسیاری از غذاها وجود دارد و برای چندین عملکرد بدن، به ویژه ضربان قلب شما مورد نیاز است سیترات پتاسیم برای درمان بیماری سنگ کلیه به نام اسیدوز توبولار کلیه استفاده می شود شرکت تولیدی بازرگانی پترو کیمیا به عنوان تولید کننده، وارد کننده و فروشنده مواد اولیه شیمیایی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه واردات و فروش پروفرمایی مواد شیمیایی به مشتریان گرامی می باشد فروش پتاسیم سیترات این محصول به صورت پروفرمایی با تضمین کیفیت مطابق با آنالیز ارائه شده از کشور چین وارد شده و به فروش می رسد قیمت پودر پتاسیم سیترات این ماده به صورت پروفرمایی با تضمین کیفیت مطابق با آنالیز ارائه شده از کشور چین وارد و به فروش می رسد شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت سفارش و خرید سیترات پتاسیم پودری با کارشناسان ما تماس بگیرید واتس اپ واردات پتاسیم سیترات شرکت تولیدی بازرگانی پترو کیمیا به عنوان وارد کننده مواد اولیه شیمیایی از کشور چین مفتخر است که بخش اعظمی از نیاز به مواد اولیه شیمیایی در بازار را به صورت پروفرمایی از کشور چین تامین میکند شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد واردات مواد شیمیایی و فروش پروفرمایی قیمت سیترات پتاسیم با کارشناسان ما در پترو کیمیا تماس حاصل فرمایید خواص فیزیکی و شیمیایی برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی پتاسیم سیترات در جدول زیر ذکر شده است فرمول شیمیایی جرم مولی ظاهر پودر سفید و بی بو دانسیته نقطه ذوب  °  °   نقطه جوش  °  °   حلالیت در اب محلول حلالیت  محلول در گیسیرین نامحلول در اتانول ساختار شیمیایی روش تولید پتاسیم سیترات برای تولید این ماده شیمیایی از واکنش  افزودن بی کربنات پتاسیم یا کربنات پتاسیم به محلول اسید سیتریک استفاده می شود مواد غذایی حاوی سیترات پتاسیم سیترات پتاسیم طبیعی در مواد غذایی دارای فیبر مانند سبزیجات، میوه ها و مغزها یافت می شود اگر از این مواد طبیعی به مقدار کافی استفاده می کنید در نتیجه بدن شما به مقدار کافی پتاسیم دریافت می کند ولی در صورت استفاده از غذاهای فرآوری شده بدن شما مقدار کافی از این ماده را دریافت نمی کند این ماده اثر قلیایی در بدن ایجاد می کند و به تعدیل کمک می کند کاربردها ی پتاسیم سیترات پتاسیم سیترات خوراکی در صورت تجویز، زیر نظر پزشک باید مصرف شود این ماده به سرعت جذب بدن شده و از طریق ادرار دفع می شود از آنجا که این ماده یک نمک قلیایی است، در کاهش ادرار و یا اسیدی شدن ادرار و کاهش درد موثر است برای این منظور برای سگ و گربه ها استفاده می شود، اما عمدتا به عنوان یک ادرار آور غیر تحریک کننده استفاده می شود سیترات پتاسیم یک روش موثر برای درمان و کنترل نقرس و آریتمی است این ماده به طور گسترده ای برای معالجه سنگ کلیه مورد استفاده قرار می گیرد و اغلب توسط بیماران مبتلا به سیستینوریا استفاده می شود همچنین از این ماده به عنوان ماده قلیایی در درمان عفونت های خفیف دستگاه ادراری مانند ورم مثانه استفاده می شود در صنعت داروسازی، این ماده برای از بین بردن سنگ کلیه استفاده می شود این ماده همچنین در محصولات مراقبتی مرتبط با کودکان، رنگ مو، صابون و شوینده ها، لوازم آرایشی و محصولات مراقبت پوستی استفاده می شود این ماده به عنوان عامل پاک کننده نیز در صنایع استفاده می شود به علت خواص منحصر به فرد این ماده، مهم ترین کاربرد این ماده در صنایع غذایی و نوشیدنی ها است در غذاهای فرآوری شده این ماده به عنوان نگه دارنده استفاده می شود در علوم پزشکی از این ماده برای کاهش خواص اسیدی استفاده می شود استفاده از این ماده باعث کاهش خطر ابتلا به سنگ کلیه می شود در صنایع غذایی، از این ماده به عنوان عامل بافری استفاده می شود همچنین به تنظیم در محصولاتی مانند نوشابه های غیر الکلی کمک کرده و باعث می شود در طی فرآیند های مختلف در سطح مطلوبی باقی بماند کاهش فشار خون بر اساس گزارشات انجمن قلب آمریکا پتاسیم نقش بسیار مهمی در کنترل فشار خون بازی می کند این ماده به کمک سدیم برای تنظیم میزان آب در بدن و پایین آوردن فشار خون در بدن استفاده می شود با توجه به گزارشات منتشر شده در سال میزان تاثیر این ماده  برای کاهش فشار خون مشابه پتاسیم کلراید است جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه پتاسیم سیترات باعث تغییراتی در ادرار می شود که باعث می شود ادرار کمتر در معرض تشکیل کریستال و سنگ از نمک قرار گیرد اگزالات کلسیم، فسفات کلسیم و اسید اوریک افزایش سطح سیترات در ادرار باعث ایجاد کمپلکس در کلسیم می شود که فعالیت یون کلسیم را کاهش می دهد و احتمال تشکیل بلورهای فسفات کلسیم را کاهش می دهد سیترات همچنین هسته زایی خود به خودی اگزالات کلسیم و فسفات کلسیم را مهار می کند این ماده به عنوان از بین برنده برخی از سنگ کلیه ها استفاده می شود این ماده باعث کم کردن اسیدیته ادرار شده و باعث قلیایی تر شده این ماده می شود این ماده هم چنین باعث کاهش دفع کلسیم شده و میزان سطح کلسیم را تعدیل می کند نقش پتاسیم سیترات برای سنگ کلیه قلیایی سازی ادرار با سیترات پتاسیم یا بی کربنات یک درمان کاملاً قابل تحمل و بسیار موثر است که منجر به انحلال سنگ های اسید اوریک بدون انسداد می شود سکته مغزی یکی از مهم ترین دلایل سکته مغزی فشار خون بالا می باشد این ماده فشار خون را کاهش داده و در نتیجه ریسک سکته مغزی را کاهش می دهد پوکی استخوان پتاسیم با کمک به کاهش دفع کلسیم از بدن باعث عملکرد بهتر استخوان ها در طولانی مدت می شود با توجه به گزارشاتی که در سال منتشر شده است، پس از انجام آزمایش بر روی خانم تا ساله، میزان تراکم استخوان در افرادی که منیزیم و پتاسیم بالاتری دریافت کرده بودند بالاتر بود و از سلامت استخوان بالاتری برخوردار بودند مکمل پتاسیم سیترات در بدن سازی تحقیقات نشان داده است که بدن انسان هر روز میلی گرم پتاسیم مصرف می کند و بهتر است در مجموع میزان پتاسیم دریافتی میلی گرم حفظ شود مصرف بیش از حد مجاز این ماده یعنی چیزی در حدود بیش از میلی گرم در روز باعث بر هم خوردن تعادل مواد معدنی در بدن انسان و بروز عوارض مختلف مثل ناراحتی قلبی و کلیوی می شود برای تامین این مقدار نیازمند مصرف غذا و میوه های سرشار از پتاسیم است هرچند که قرص مکمل پتاسیم سیترات به راحتی و بدون نیاز به نسخه در داروخانه ها در دسترس است اما مکمل هایی که حاوی میلی گرم پتاسیم باشند فقط با تجویز پزشک به فروش می رسند و متخصصان تغذیه اعتقاد دارند استفاده از منابع طبیعی حاوی پتاسیم نسبت به فراورده های دارویی و مکمل ها برای بدن مناسب تر است در بین مکمل های غذایی مختلف کلرید پتاسیم نسبت به سایر منابع پتاسیم مثل سیترات ،گلوکونات یا بی کربنات سدیم بیشتر جذب بدن می شود فروش پروفرمایی پتاسیم سیترات در پترو کیمیا مصرف پتاسیم سیترات در بارداری و یاافرادی که قصد بارداری دارند باید زیر نظر پزشک و بعد از آزمایشات لازم صورت بگیرد در زمان شیردهی پیش از مصرف حتما به پزشک خود اطلاع دهید مضرات سیترات پتاسیم اشکال دارویی سیترات پتاسیم معمولاً به صورت قرص و محلول آبی رقیق شربت پتاسیم سیترات تجویز می شود از عوارض جانبی و جدی سیترات پتاسیم می توان به ضربان قلب نامنظم، ضعف عضلانی یا احساس لنگی ، درد شدید معده و بی حسی یا گزگز دست ، پا یا دهان  ناراحتی شکمی، حالت تهوع، استفراغ، اسهال، افزایش سطح پتاسیم و بندرت ایست قلبی اشاره کرد در صورت مشاهده هر یک از این علائم واکنش آلرژیک، استفاده از این دارو را متوقف کنید و در صورت داشتن هر یک از این عوارض جانبی جدی، بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید و از کمک فوری پزشکی استفاده کنید برخی از این علائم مانند کهیر، مشکل تنفس، تورم صورت، لب ها، زبان یا گلو، گیجی، اضطراب، ضربان قلب نامنظم، تشنگی شدید، افزایش ادرار، ناراحتی پا، ضعف عضلانی یا احساس لنگی، بی حسی یا احساس کرختی در دست ها یا پاها یا اطراف دهان، درد شدید معده، اسهال یا استفراغ مداوم، مدفوع سیاه، خونی یا قیر، سرفه کردن خون یا استفراغ که شبیه زمین قهوه است اگر این مکمل و یا دارو را بیش از حد مصرف کنم چه اتفاقی می افتد؟ اگر فکر می کنید مقدار زیادی سیترات پتاسیم استفاده کرده ای ، به دنبال فوریت های پزشکی باشید علائم مصرف بیش از حد این دارو ممکن است احساس سنگینی در بازوها یا پاها، ضعف عضلانی، احساس لنگی، ضربان قلب آهسته یا ناهموار، درد قفسه سینه یا احساس خستگی باشد بازار جهانی بازار جهانی این ماده در سال به میزان میلیون دلار سالانه بوده است و پیش بینی شده است که این میزان تا سال به میلیون دلار که معادل با نرخ رشد مرکب است برسد از آنجایی که این ماده در بسیاری از صنایع استفاده می شود لذا از بازار جهانی خوبی برخوردار است در صنایع آرایشی و بهداشتی، دارویی و همچنین صنایع غذایی کاربرد های فراوانی دارد آنالیز دیدگاهها هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای پتاسیم سیترات خرید پتاسیم سیترات لغو پاسخنشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند امتیاز شما رای دهید عالی خوب متوسط نه خیلی بد خیلی ضعیف دیدگاه شما نام ایمیل محصولات مشابه تری سدیم سیترات خرید تری سدیم سیترات سدیم متا بی سولفیت خرید سدیم متا بی سولفیت ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین دسترسی سریع اسید فسفریک تولیل تری آزول بنزو تری آزول سدیم هگزا متا فسفات آمونیوم پرسولفات اطلاعات تماس         لینک های مفید پیگیری سفارش فیلم و تصاویر محصولات دعوت به همکاری مقالات تهران،خیابان شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی، کوچه فرهاد ، پلاک ، طبقه تمامی حقوق برای پترو کیمیا محفوظ است فهرست