جستجو برای مواد شیمیایی آزمایشگاهی خریداینترنتی مواد شیمیایی وآزمایشگاهی مرکز فروش موادشیمیایی درتهران:


مواد شیمیایی آزمایشگاهی خریداینترنتی مواد شیمیایی وآزمایشگاهی مرکز فروش موادشیمیایی درتهران شرکت آثل طب آزمایشگاه آرکاطب روهام در حال جستجو پیشنهادهای شگفت انگیز فروشگاه محصولات دسته بندی محصولات دسته بندی برند ها خدمات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی خدمات مولکولی • سنتز و ساب کلونینگ ژن • استخراج و از انواع نمونه های زیستی • پی سی آر • ریل تایم پی سی آر • خدمات الکتروفورز ژل افقی و ژل عمودی خدمات کشت سلول • سنجش میزان زنده ماندنی سلول و آزمایش و • بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ • بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت • نگهداری و پاساژ رده های سلولی خدمات بیوانفورماتیکی • طراحی پرایمر و پروب • آنالیز داده های بیان ژن و ریل تایم پی سی آر خدمات میکروبیولوژی • حساسیت سنجی میکروبی خدمات پروتئین • سنتز پپتید • بیان و تخلیص پروتئین های نوترکیب خدمات ایمونولوژی • سنجش آنتی بادی و سایتوکاین های موشی و انسانی • وسترن بلاتینگ تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه در زمینه تولید انواع آنتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال تحقیق و توسعه در زمینه تکنیک های تشخیص مولکولی تحقیق و توسعه در زمینه تولید انواع پروتئین های نوترکیب آموزش مشاوره در انجام پروژه تحقیقاتی بنیادی کاربردی و پایان‌نامه مقاله کلیپ های آموزشی کارگاهای آموزشی سفارش سنتز پپتید و ژن سفارش سنتز و کلون ژن سفارش سنتز پپتید بلاگ درباره ما تماس با ما سوالات متداول منو پیشنهادهای شگفت انگیز فروشگاه محصولات دسته بندی محصولات دسته بندی برند ها خدمات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی خدمات مولکولی • سنتز و ساب کلونینگ ژن • استخراج و از انواع نمونه های زیستی • پی سی آر • ریل تایم پی سی آر • خدمات الکتروفورز ژل افقی و ژل عمودی خدمات کشت سلول • سنجش میزان زنده ماندنی سلول و آزمایش و • بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ • بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت • نگهداری و پاساژ رده های سلولی خدمات بیوانفورماتیکی • طراحی پرایمر و پروب • آنالیز داده های بیان ژن و ریل تایم پی سی آر خدمات میکروبیولوژی • حساسیت سنجی میکروبی خدمات پروتئین • سنتز پپتید • بیان و تخلیص پروتئین های نوترکیب خدمات ایمونولوژی • سنجش آنتی بادی و سایتوکاین های موشی و انسانی • وسترن بلاتینگ تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه در زمینه تولید انواع آنتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال تحقیق و توسعه در زمینه تکنیک های تشخیص مولکولی تحقیق و توسعه در زمینه تولید انواع پروتئین های نوترکیب آموزش مشاوره در انجام پروژه تحقیقاتی بنیادی کاربردی و پایان‌نامه مقاله کلیپ های آموزشی کارگاهای آموزشی سفارش سنتز پپتید و ژن سفارش سنتز و کلون ژن سفارش سنتز پپتید بلاگ درباره ما تماس با ما سوالات متداول ورود ثبت‌نام سبد خرید سبد خرید شما خالی است پیشنهادهای شگفت انگیز فروشگاه محصولات دسته بندی محصولات دسته بندی برند ها خدمات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی خدمات مولکولی • سنتز و ساب کلونینگ ژن • استخراج و از انواع نمونه های زیستی • پی سی آر • ریل تایم پی سی آر • خدمات الکتروفورز ژل افقی و ژل عمودی خدمات کشت سلول • سنجش میزان زنده ماندنی سلول و آزمایش و • بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ • بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت • نگهداری و پاساژ رده های سلولی خدمات بیوانفورماتیکی • طراحی پرایمر و پروب • آنالیز داده های بیان ژن و ریل تایم پی سی آر خدمات میکروبیولوژی • حساسیت سنجی میکروبی خدمات پروتئین • سنتز پپتید • بیان و تخلیص پروتئین های نوترکیب خدمات ایمونولوژی • سنجش آنتی بادی و سایتوکاین های موشی و انسانی • وسترن بلاتینگ تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه در زمینه تولید انواع آنتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال تحقیق و توسعه در زمینه تکنیک های تشخیص مولکولی تحقیق و توسعه در زمینه تولید انواع پروتئین های نوترکیب آموزش مشاوره در انجام پروژه تحقیقاتی بنیادی کاربردی و پایان‌نامه مقاله کلیپ های آموزشی کارگاهای آموزشی سفارش سنتز پپتید و ژن سفارش سنتز و کلون ژن سفارش سنتز پپتید بلاگ درباره ما تماس با ما سوالات متداول منو پیشنهادهای شگفت انگیز فروشگاه محصولات دسته بندی محصولات دسته بندی برند ها خدمات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی خدمات مولکولی • سنتز و ساب کلونینگ ژن • استخراج و از انواع نمونه های زیستی • پی سی آر • ریل تایم پی سی آر • خدمات الکتروفورز ژل افقی و ژل عمودی خدمات کشت سلول • سنجش میزان زنده ماندنی سلول و آزمایش و • بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ • بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت • نگهداری و پاساژ رده های سلولی خدمات بیوانفورماتیکی • طراحی پرایمر و پروب • آنالیز داده های بیان ژن و ریل تایم پی سی آر خدمات میکروبیولوژی • حساسیت سنجی میکروبی خدمات پروتئین • سنتز پپتید • بیان و تخلیص پروتئین های نوترکیب خدمات ایمونولوژی • سنجش آنتی بادی و سایتوکاین های موشی و انسانی • وسترن بلاتینگ تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه در زمینه تولید انواع آنتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال تحقیق و توسعه در زمینه تکنیک های تشخیص مولکولی تحقیق و توسعه در زمینه تولید انواع پروتئین های نوترکیب آموزش مشاوره در انجام پروژه تحقیقاتی بنیادی کاربردی و پایان‌نامه مقاله کلیپ های آموزشی کارگاهای آموزشی سفارش سنتز پپتید و ژن سفارش سنتز و کلون ژن سفارش سنتز پپتید بلاگ درباره ما تماس با ما سوالات متداول در حال جستجو سبد خرید سبد خرید شما خالی است ورود ثبت‌نام شرکت آثل طب آزمایشگاه آرکاطب روهام بلاگ مواد شیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی آزمایشگاهی دوشنبه خرداد گروه بندی و ساختارهای مواد شیمیایی آزمایشگاهی واردات مواد شیمیایی آزمایشگاهی تحقیقاتی بانک مواد شیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی چیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی شما  با خواندن این مقاله با گروه بندی و ساختارهای مختلف مواد شیمیایی آزمایشگاهی  طبقه بندی مواد شیمیایی و همچنین مواد شیمیایی خطرناک آشنا خواهید شد و همچنین مواد شیمیایی آزمایشگاهی پر مصرف از هر گروه همراه با کاربرد های آنها در حوزه های مختلف علوم زیستی به همراه جدول فرمول مواد شیمیایی ارائه شده است و یک لیست کامل از بافرها و محلول های حجمی پرکاربرد جمع اوری و  یک گروه بندی جامع و کامل در مورد مواد شیمیایی آزمایشگاهی همراه با کاربردهای آن در حوزه های مختلف علوم زیستی را جهت آشنایی هر بیشتر و انتخاب دقیق مواد مورد نیاز در پروژه تحقیقاتی شما ارائه دهیم خرید و یا فروش آنلاین مواد شیمیایی آزمایشگاهی قیمت آنلاین مواد شیمیایی خرید آنلاین مواد شیمیایی آزمایشگاهی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی فروش عمده مواد شیمیایی ویدئوی نوع واکنش شیمیایی احتراق ، سنتز ، تجزیه ، جابجایی منفرد گروه‌بندی مواد شیمیایی آزمایشگاهی تقسیم بندی مواد شیمیایی انواع مواد شیمیایی گروه‌بندی مواد شیمیایی آزمایشگاهی شامل موارد زیر می‌باشد که هر گروه مجزا به‌طور کامل توضیح داده‌شده است مواد شیمیایی آنالیتیکال مواد شیمیایی علوم زیستی مواد شیمیایی کروماتوگرافی مواد شیمیایی آلی و معدنی بافرها و محلول‌های حجمی آشنایی با مواد شیمیایی مواد شیمیایی آنالیتیکال مواد شیمیایی آنالیتیکال شامل اسیدها، بازها، نمک‌های معدنی، حلال‌ها، معرف‌های کارل فیشر، آنالیز فلزات است ما محصولات باکیفیت برندها مطرح جهانی برای نتایج دقیق تحقیقات شما فراهم می‌آوریم در ادامه به توضیح چند زیرمجموعه از مواد شیمیایی آنالیتیکال می‌پردازیم اسیدها و بازها در جهان میلیون‌ها ماده شیمیایی وجود دارد بعضی از آن‌ها دارای خاصیت اسیدی و بعضی دیگر دارای خاصیت بازی هستند اسیدها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروژن آزاد می‌کنند بازها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروکسید آزاد می‌کنند اینکه شما در حال آنالیز نمونه یا انجام تست‌های روتین هستید، اسید و باز نقش بسیار مهمی را در نتایج آزمایش دارند جدول اسیدها و بازها جدول اسیدها و بازها نمک‌های معدنی نمک‌های معدنی در درجات مختلف خلوص مختلف مطابق باهدف تحقیقاتی و فرایند تولید به شکل‌های مختلفی ازجمله پودر، کریستال، گرانول ارائه می‌شوند انواع نمک‌های معدنی شامل آلومینیوم، آمونیوم، فلز مس، طلا منیزیم، پتاسیم، نقره و سدیم است حلال‌ها در انتخاب حلال‌ها، هدف آزمایش و خلوص موردنیاز دو عامل کلیدی هستند انواع مختلف حلال‌ها شامل استون، استونیتریل، کلروفرم، دی کلرومتان کلرید متیلن ، دی اتیل اتر، دی متیل فرمامید، دی متیل سولفوکسید ، اتانول، اتیل استات، ایزوپروپانول پروپان ، هپتان، متانول، پنتان، پروپانول، پیریدین، تتراهیدروفوران، تولوئن و آب می‌باشد که در جدول زیر ارائه‌شده است انواع مختلف حلال‌ها انواع مختلف حلال‌ها معرف‌های کارل فیشر معرف‌های کارل فیشر این معرف‌ها جهت پاسخگویی به نیاز محققان شیمی آنالیتیکال جهت اندازه‌گیری دقیق میزان آب با استفاده از روش‌های حجمی یا کولومتریک با مزایای منحصربه‌فرد طراحی‌شده است مواد شیمیایی علوم زیستی مواد شیمیایی علوم زیستی شامل معرف‌ها زیستی،آنتی‌بیوتیک‌ها، رنگ‌ها، مواد بیوشیمیایی، معرف‌های سیتولوژی، بافرها، مواد شیمیایی ارگانیک و غیر آلی می‌باشند با توجه به نیازهای شما در دانشگاه و صنایع داروسازی، شرکت آثل طب مواد شیمیایی علوم زیستی باکیفیت از برندها مطرح جهانی استوک نموده است در ادامه به توضیح چندزیرمجموعه از مواد شیمیایی علوم زیستی می‌پردازیم معرف‌های زیستی به دست آوردن نتایج بهینه در تحقیقات علوم زیستی نیاز به انتخاب دقیق معرف‌ها دارد شما می‌توانید با توجه به هدف، بودجه و مقدار موردنیاز پروژه تحقیقاتی خود معرف‌های زیستی را تهیه نمایید از معرف‌های رایج علوم زیستی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود دی سدیم نمک دی هیدرات اوراتوفسفات هیدروژن فرمامید دی متیل سولفوکساید هگزا هیدرات کلرید منیزیم هیدروژن پراکسید، گلیسیرین هپس کلرید پتاسیم تریس هیدروکلراید بافر محلول نمکِ فسفات موپس سدیم کلرید هیدروکسید سدیم اورتوفسفات دی هیدروژن سدیم بافر تریس بیولوژی سلولی مواد شیمیایی و محصولات رایج در حوزه بیولوژی سلولی را می‌توان در سه حوزه محیط‌های کشت و مواد افزودنی، آنتی‌بیوتیک‌ها و بافرها بررسی نمود بیولوژی سلولی مواد شیمیایی و محصولات رایج در حوزه بیولوژی سلولی بافرهای بیولوژی سلولی آنتی‌بیوتیک‌ها محیط کشت و افزودنی‌ها بافر بافر بافر بافر تریس آب استریل کانامایسین کتوکونازول میکونازول میتومایسین نئومایسین پارومومایسین پنیسیلین فلئومایسین پلی میکسین پورومایسین راپامایسین ریفامپین استروسپورین استروتومایسین وانکومایسین اکتینومایسین آمیکاسین آمفوتریسین آمپی‌سیلین آفییدیکولین بلستیکیدین کاربنیسیلین کلرامفنیکل دوکسوروبیسین جنتامایسین سولفات هیگرمایسین یونومایسین آگار براث پپتون عصاره مخمر شیمی پروتئین از واکنش‌های ایمونولوژیک تشخیصی تخلیص پروتئین، می‌توان طیف وسیعی از معرف‌های جهت پاسخگویی نیازهای تحقیقاتی شما در حوزه پروتئین موردنیاز ارائه نمود سایر وسترن بلاتینگ الکتروفورز پروتئین بتا مرکاپتواتانول β کوماسی بلو بافر نمونه بافر نمونه رنگ سدیم دودسیل سولفات بافر نمونه بافر مسدودکننده بافر انتقال بافر بافر شستشو آکریل امید آکریل آمید بیساکریل آمید بیس آکریل آمید بافر تریس بیولوژی مولکولی طیف وسیعی از معرف‌های خالص و انواع مواد آزمایشگاهی باکیفیت را برای انواع تست‌های بیولوژی مولکولی مانند وسترن بلاتینگ، الکتروفورز و ، الکتروفورز پروتئین، تخلیص و ، و معرف‌های مناسب و ریل تایم پی سی آر در جدول زیر گردید است سایر الکتروفورز و تخلیص و گلیسرول فرمامید کلرید منیزیم کلرید سدیم تریس بیس تریس هیدروکلراید آگاروز بروموفنول بلو اتیدیم بروماید تریس استات تریس بورات اتانول ایزوپروپانول گوانیدین تیوسیانات فنول کلرورم ایزوآمیل الکل پروتئیناز ساکارز تریس مواد شیمیایی کروماتوگرافی مواد شیمیایی پرکاربرد در کروماتوگرافی طیف گسترده‌ای از حلال‌های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ، و ، استانداردها، معرف‌ها را شامل می‌شود ما حلال‌های کروماتوگرافی از برندها مطرح جهانی برای نتایج دقیق تحقیقات شما فراهم می‌آوریم از حلال‌های کروماتوگرافی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود ، ، تری متیل پنتان استون استونیتریل دی کروم متان متانول هگزن پروپان آل استونیتریل با اسید فرمیک استونیتریل با اسیدتری فلوئوروآکتیک آب با اسید فرمیک آب با اسیدتری فلوئوروآکتیک مواد شیمیایی آلی و معدنی تفاوت اصلی مواد شیمیایی آلی و معدنی در حضور یک اتم کربن است ترکیبات آلی شامل یک اتم کربن و اغلب یک اتم هیدروژن برای تشکیل هیدروکربن‌ها هستند ، درحالی‌که تقریباً تمام ترکیبات معدنی هیچ‌یک از این دواتم را ندارند در ادامه به توضیح چند زیرمجموعه از مواد شیمیایی آلی و معدنی می‌پردازیم مواد شیمیایی آلی تحقیق در مورد مواد آلی پایه بیوشیمی، بیوتکنولوژی و پزشکی بر ترکیبات انواع مواد آلی و نقش آن‌ها در پروسه‌های زندگی استوار است اکثر مواد مدرن و با تکنولوژی بالا، از ترکیبات ارگانیک یا آلی تشکیل‌شده است شرکت آثل طب افتخار دارد که یکی از گسترده‌ترین محدوده‌های موجود در ترکیبات آلی را برای پشتیبانی از نیازهای تحقیقاتی شما ارائه دهد مواد شیمیایی آلی مواد آلی به چند دسته تقسیم می شوند انواع مواد آلی آلدهید، هیدروکسیل ها، اترها و کتون ها هیدروکسیل ها و الکل‌ها در هر زمینه از علوم شیمی و بیولوژی کاربردهای گشترده ای دارند آن‌ها به‌عنوان مواد اولیه در تعداد زیادی از واکنش‌های آلی استفاده می‌شوند همچنین در صنایع شیمیایی به‌عنوان حلال، پاک‌کننده، لوازم‌آرایشی، و برای ذخیره‌سازی نمونه‌ها استفاده می‌شوند آلدئیدها و کتون ها به‌طور عمده به‌عنوان حلال‌ها، عطرها و مواد طعم‌دهنده یا به‌عنوان مواد خام واسطه در تولید پلیمرها، رنگ‌ها، داروها و محصولات طبیعی مورداستفاده قرار می‌گیرند اترها به‌طور گسترده به‌عنوان حلال در سنتز آلی و در صنعت برای چربی‌ها، روغن‌ها، واکس‌ها، عطرها، رزین‌ها، رنگ‌ها و هیدروکربن‌ها استفاده می‌شوند آلکان ها، آلکین ها و استیلن ها آلکان ها، آلکین ها و آلکاین ها زنجیره‌های هیدروکربن ساده بدون گروه‌های عملکردی هستند به‌طورکلی آلکان ها و سیکلو آلکان ها واکنش‌پذیری کمتری دارند و به‌عنوان حلال در شیمی آلی استفاده می‌شوند آلکین ها و آلکاین ها واکنش پذیری بیشتری نسبت به آلکان ها دارند بور، فسفر، سیلیکون و ترکیبات گوگرد استفاده ارگانو بور، فسفر، سیلیکون و گوگرد در داروها رایج است ترکیبات ارگانو بور به‌عنوان واکنشگرها، کاتالیزورها و واسطه‌های مصنوعی در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی دخیل هستند، درحالی‌که ترکیبات ارگانو فسفر به‌عنوان حشره‌کش‌ها شناخته‌شده هستند ترکیبات آلومینیوم به‌طور گسترده در محصولات تجاری مانند سیلانت ها، سیلک‌ها، چسب‌ها و پوشش‌ها به کار می‌روند و ترکیبات گوگردی آلی اغلب در فرآوری شیمیایی زغال‌سنگ یا نفت خام مورداستفاده قرار می‌گیرند اسیدهای کربوکسیلیک و مشتقات اسیدهای کربوکسیلیک و مشتقات آن‌ها نقش بسیار مهمی در تحقیقات بیولوژی، مواد، تشخیص و تولید پلیمرها، داروها، محصولات طبیعی، نوشیدنی‌ها، نگه‌دارنده‌ها، کاتالیزورها، بافرها و حلال‌ها بازی می‌کنند ترکیبات هتروسیکلی ترکیبات هترو سیکلی ترکیبات هتروسیکلی شامل اتم‌هایی از حداقل دو عنصر مختلف در حلقه هستند بر اساس ساختار الکترونیکی، هتروسیکل ها می‌توانند به عنوان آروماتیک، اشباع و غیراشباع طبقه‌بندی می‌شوند ترکیبات هتروسیکلی نیز بر اساس اندازه حلقه طبقه بندی می‌شوند که نقش مهمی و حیاتی در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی ازجمله داروسازی، آگروشیمیایی و محصولات دامپزشکی دارند ترکیبات نیتروژن بسیاری از داروهای فعال نیتروژن حاوی ترکیبات آلی هستند نیتروژن حاوی ترکیبات هتروسیکلیک دارای فعالیت قوی دارویی است که اثرات ضد میکروبی پونه، سفالوسپورین ها، پنی‌سیلین‌ها، مشتقات آزیتیدین، مشتقات خاصی از ایمیدازول و فعالیت ضد سرطانی است در صنعت، ترکیبات نیتروژن به‌صورت علف‌کش، کود، مانند اوره، رنگ ترکیبات آزو ، مواد منفجره ، شاخص‌های واکنش‌های شیمیایی، رنگ، پلاستیک پلی اورتان ، الیاف و افزودنی‌ها استفاده می‌شوند ارگانو هالیدها به‌طورکلی، ارگانو هالیدها به‌جای مسیر بیولوژیکی به روش‌های مصنوعی تولید می‌شوند واکنش‌های شیمیایی متعددی شامل استفاده از هالید های آلی است که شامل واکنش گرینیارد و واکنش است ارگانو هالیدها در صنایع دارویی با بسیاری از داروهای حاوی ترکیبات ارگانو آلدئید نقش مهمی را ایفا می‌کنند این ترکیبات همچنین به‌عنوان حلال‌ها، آفت‌کش‌ها، روغن مقاوم در برابر آتش، مواد الاستومر، چسب، پوشش‌های الکتریکی، و پلاستیک‌ها کاربرد دارند مونومرها و پلیمرهای آلی مونومرها و پلیمرهای آلی در تحقیقات شیمی به‌عنوان کاتالیزورها اسکونجرهای پلیمر، سنتز نامتقارن، کشف دارو کاربرد فراوان دارد قندها، استروئیدها، اسیدهای آمینه و نوکلئوتیدها قندها، استروئیدها، اسیدهای آمینه و نوکلئوتیدها قندها، استروئیدها، اسیدهای آمینه و نوکلئوتیدها در زمینه گیاهان دارویی، لوازم‌آرایشی و دارویی کاربرد دارد همچنین درزمینهٔ تحقیقات بیولوژی مولکولی، نوکلئونید ها در تکنیک مانند ، سنتز ، ریل تایم پی سی آر و تعیین توالی استفاده می‌شود خرید آنلاین مواد شیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی معدنی ماده معدنی مواد شیمیایی معدنی مواد شیمیایی معدنی کاربردهای مختلفی در زمینه‌های کاتالیزها، تکنولوژی رشد کریستال، مواد فتوولتائیک، فیبر نوری و لیزر دارد نانوذرات نقش مهمی در فناوری نانو و الکترونیک ایفا می‌کند فلزات به‌طور خاص نقش حیاتی در سیستم‌های بیولوژیک ایفا می‌کنند، مانند آهن در هموگلوبین که نقش محوری در انتقال اکسیژن دارد و یون‌های فلزی در هسته مرکزی آنزیم‌ها کمک می‌کنند تا چند فرآیند بیولوژیکی را تنظیم کنند در ادامه به توضیح چند زیرمجموعه از مواد شیمیایی معدنی می‌پردازیم اسیدهای معدنی و نمک اسیدهای معدنی، اسیدهای مشتق شده از یک یا چند ترکیب غیر آلی هستند اسیدهای معدنی بدون اکسیژن یا اکسی اسیدها می‌باشند با اشاره به تعداد اتم‌های هیدروژن، مونو ، دی و یا تری بازیک است آن‌ها یک‌دو، یا سه‌گانه هستند نمونه‌هایی از اسیدهای بدون اکسیژن عبارت‌اند از اسید هیدروکلریک، اسید هیدروفلوئوریک که‌اتم های هیدروژن آن‌ها مونوبازیک است و سولفید هیدروژن است که دی بازیک است اسیدهای حاوی اکسیژن شامل اسید نیتریک مونوبازیک ، اسیدسولفوریک و اسید اوروتوفسفریک است اسیدهای معدنی، به‌ویژه اسیدسولفوریک، اسید نیتریک و اسید هیدروکلریک، برای استفاده تجاری در گیاهان بزرگ در مقادیر زیاد تولید می‌شوند همچنین در بخش‌های مختلف صنایع شیمیایی برای سنتز انواع مختلفی از مواد شیمیایی دیگر استفاده می‌شوند ترکیبات بوران معدنی بسیاری از ترکیبات بوران معدنی دچار کمبود الکترون هستند، چراکه بوران در اسید لوئیس قوی، پروتون‌ها یون‌های را در محلول مصرف می‌کند ترکیبات بوران معدنی شامل بورات های فلزی، اسید بوریک، اکسید بوریک و استرهای اسید بوریک هستند نمک‌های بورات باعث تولید محلول‌های اساسی در مواد تمیزکننده می‌شوند دیگر ترکیبات بوران در تولید مختلف ازجمله چسب، سیمان، ضدعفونی‌کننده‌ها، کود، شیشه، علف‌کش‌ها، جوش متالورژیکی، و سفیدکننده‌ها و رنگ‌های نساجی استفاده می‌شود ترکیبات بوران معدنی در سنتز مواد آلی به‌طور خاص به‌عنوان کاتالیزورها و عوامل کاهش‌دهنده استفاده می‌شوند ترکیبات معدنی سیانید ترکیبات معدنی سیانید عمدتاً در آبکاری، متالورژی، تولید مواد شیمیایی ارگانیک اکریلونیتریل، متیل متاکریلات، آدوبونیتریل و غیره ، عکاسی، استخراج طلا و نقره از سنگ معدن، چرم و تولید پلاستیک و الیاف استفاده می‌شود فلزات با توجه به فشرده بودن، بار منفی و توانایی تشکیل پیوند ، تمایل نسبتاً بالاتری نسبت به آنیون سیانید دارند هالید های معدنی هالید های معدنی در یک بخش یک اتم هالوژن با بار منفی دارند و قسمت دیگر یک عنصر یا رادیکال است که الکتروپوزیتولی بیشتری نسبت به هالوژن دارد هالید های فلزی در لامپ‌های تخلیه با شدت بالا استفاده می‌شود لامپ‌های متال هالید نیز معمولاً در گلخانه‌ها یا در آب‌وهوای بارانی برای تکمیل نور خورشید استفاده می‌شود هالید ها نقره‌ای در فیلم‌ها عکاسی استفاده می‌شود هالیدها نیز در خمیر لحیم‌کاری استفاده می‌شود ترکیبات فسفر معدنی فسفر معدنی برای هر موجود زنده نوع شناخته‌شده حیاتی و ضروری است فسفات، نقش مهمی در مولکول‌های زیستی بازی می‌کنند فسفر به‌طور عمده به‌عنوان کود استفاده می‌شود اسید فسفریک منبع اصلی فسفات‌های مورداستفاده در مواد شوینده است نمک کلسیم فسفات به تقویت استخوان‌ها کمک می‌کند اکسوکراس فسفر اسید هیپوفسفور اسید، اسید فسفرو و اسید فسفریک اسیدهای تجاری مهم هستند اسید فسفریک برای تهیه راه بافر استفاده می‌شود و همچنین در واکنش‌های مختلف به‌عنوان کاتالیزور کاربرد دارد نانو ذرات نانو ذرات نانوذرات به علت ویژگی منحصربه‌فرد بودن پل بین مواد بالک و ساختارهای اتمی یا مولکولی، موردتوجه محققان است نانو ذرات و نانوکامپوزیت ها دارای کاربردهای مختلفی در زمینه‌های متنوع ازجمله کاتالیزورها، کشاورزی، دستگاه‌های نیمه‌هادی، دستگاه‌های اپتوالکترونیک، اپتیک، پزشکی، لوازم‌آرایشی، پارچه و هوافضا استفاده می‌شود نانو ذرات می‌توانند در نانوکامپوزیت های پلیمری وارد شوند نانو کامپوزیت‌های پلیمری که شامل نانوذرات معدنی و پلیمرهای آلی هستند، طبقه جدیدی از مواد را نشان می‌دهند که عملکرد آن‌ها در مقایسه با میکرو پارتیکل های بهبودیافته است نانو ذرات سیلیکا مزوپور در تحویل دارو، رزونانس مغناطیسی و تصویربرداری فلورسانس، دست‌کاری مغناطیسی و هدف قرار دادن سلول استفاده می‌شوند سایر ترکیبات معدنی   نانو توبول ها معدنی اغلب اکسیدهای فلزی یا نیترید هستند در سال‌های اخیر، اکسیدهای معدنی، به‌طور عمده به‌عنوان نانوذرات، به‌طور کاربردی به‌عنوان عوامل ضد میکروبی استفاده می‌شوند نیتریت‌های معدنی، باتحمل آنیون ، اغلب مواد مقاوم در برابر حرارت هستند و به‌طور گسترده در کاربردهای طاقچه مورداستفاده قرار می‌گیرند نیتریت‌های تیتانیوم و سیلیکون به‌عنوان مواد برش استفاده می‌شوند نیتریت بورات به‌عنوان روان کننده‌های مقاوم به حرارت استفاده می‌شود نیترید گالیم برای انتشار نور آبی در ها استفاده می‌شود هیدروکسیدهای معدنی به‌طور گسترده‌ای در تولید صابون، پارچه‌های پالپ و کاغذ و پاک‌کننده‌ها استفاده می‌شوند هیدروکسید لیتیم در پاک‌سازی گاز تنفسی در فضاپیماها و زیردریایی‌ها استفاده می‌شود به‌عنوان ترکیبات کشاورزی، نیترات به‌عنوان کود استفاده می‌شود در تهیه شیشه و سرامیک هیدروکسیدهای معدنی برای حذف حباب‌های هوا استفاده می‌شوند از سوی دیگر، نیتریت‌ها در صنعت رنگ در تولید ترکیبات آزو استفاده می‌شوند کربنات‌ها و بی‌کربنات‌ها معمولاً از ترکیبات معدنی استفاده می‌کنند کربنات در صنایع ذوب‌آهن و مواد خام برای تولید سیمان استفاده می‌شود ترکیبات فلزات گران‌بها با خلوص بالا ترکیبی از فلزات گران‌بها و عناصر خالص ما شامل فلزات پلاتین ، پالادیوم ، رودیوم ، ایریدیم ایر ، روتنیم ، اوزمیوم ، نقره و طلا حداقل خلوص این ترکیبات است فلزات و نمک‌های پایه خالص فلزات و نمک‌های پایه خالص، انتخاب اصلی برای شرکتهای داروسازی و الکترونیکی به عنوان پایه اصلی از بسیاری از فرآیندهای تحقیق و توسعه هستند کمترین خلوص این ترکیبالت می‌باشد عناصر نادر زمین عناصر نادر زمین در پوسته زمین یافت می‌شوند به علت ویژگی‌های مغناطیسی، فلورسنت و الکتروشیمیایی منحصربه‌فرد، و همچنین دوام و ثبات حرارتی، این عناصر نقش مهمی در الکترونیک، ارتباطات، حمل‌ونقل هوایی و مراقبت‌های بهداشتی بازی می‌کنند عناصر نادر زمین نمک‌های فوق‌العاده خشک انتخاب نمک‌های فوق‌العاده خشک در آزمایشات حساس به هوای و رطوبت استفاده می‌شود نمک‌های فوق‌العاده خشک تحت شرایط دشوار تولید می‌شوند تا اطمینان حاصل شود خلوص آن‌ها تا می‌شود تمام نمک‌های فوق‌العاده خشک زیر آرگون آمپوله قرار می‌گیرند و اکثر آن‌ها در شکل دانه‌ای مش و پودر موجود می‌باشند بافرها و محلول‌های حجمی بافرها و محلول‌های حجمی بافرهای مرجع محلول‌های حجمی بافرهای علوم زیستی بیولوژی سلولی بیولوژی پروتئین مولکولی بیولوژی شرکت آثل طب بازرگانی مواد شیمیایی آزمایشگاهی سایت مرجع مواد شیمیایی شرکت آثل طب ، قادر به واردات محصولات مواد شیمیایی مورد نیاز کشور که شامل محلول ها، حلالها، اسیدها، محلول‌های حجمی، بیوشیمیایی، استانداردها، حلال‌های با خلوص بالا و اسیدها  از تمامی برندهای معتبر جهانی ازجمله سیگما آلدریچ ، مرک میلی پور ، آلفا ایسر ، آکروز ارگانیک ، فلوکا ، ساپلکو ، مواد شیمیایی ، ، ، ، ، ، ی شارلو ، کارلو اربا ، رومیل ، سانتا کروز و تی سی آی و از طریق دفاتر خود در انگلستان، آمریکا، کانادا، هلند و قبرس با رقابتی‌ترین قیمت و کمترین زمان عرضه می‌باشد واردات مواد شیمیایی آزمایشگاهی  شرکت آثل طب به عنوان شرکت تامین کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مرکز مواد شیمیایی تهران با روابط بسیار نزدیک و مستمری که با تولیدکنندگان مطرح جهانی داشته و توانسته به صورت موفق اقدام به واردات مواد شیمیایی آزمابشگاهی نموده و  فروش، تهیه و یا خرید اینترنتی مواد شیمیایی در تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، ارومیه، رشت، یاسوج، یزد، مرکزی، اردبیل، کرج، لاهیجان و خرید کیت شیمی با موجودی بسیار مناسبی از برندهای مطرح‌شده را جهت تسریع پروژه تحقیقاتی شما فراهم نماید و دیگر دغدغه ای از قبیل از کجا مواد شیمیایی تهیه کنم، بازار مواد شیمیایی تهران کجاست همراه با مجوز فروش مواد شیمیایی، چگونگی خرید ترکیبات شیمیایی، گروه خرید و فروش مواد شیمیایی کجاست، لیست مواد شیمیایی وارداتی همراه با کد شناسایی مواد شیمیایی از کجا می توانم پیدا کنم، لیست موادشیمیایی پر مصرف وارداتی ایران کدام ها هستند، آمار واردات مواد اولیه شیمیایی و را نداشته باشید فروش مواد شیمیایی دارویی بورس فروش مواد شیمیایی در تهران فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی در شیراز تهیه مواد شیمیایی در شیراز فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی اصفهان بازرگانی مواد شیمیایی اصفهان   خرید و فروش مواد شیمیایی در اصفهان، فروش مواد شیمیایی مرک اصفهان، مواد شیمیایی اصفهان مسجد سید، بازار مواد شیمیایی اصفهان، مواد شیمیایی آزمایشگاهی اصفهان فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی در مشهد فروش مواد شیمیایی وارداتی لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی جهت اطلاع از موجودی شرکت آثل طب و لیست قیمت آنلاین انواع مواد مصرفی شیمیایی آزمایشگاهی و استعلام قیمت مواد شیمیایی به فروشگاه آنلاین و اینترنتی مواد شیمیایی مرکز خرید و فروش مواد شیمیایی در تهران شرکت مراجعه کنید یا از طریق راه ارتباطی با ما تماس بگیرید شرکت آثل طب، شرکت مواد شیمیایی مرجع مواد شیمیایی ایران با ثبت نام در سابت، از تخفیف درصدی برخوردار باشید و از آخرین پیشنهادهای ویژه و مقالات ما بهره مند شوید ثبت نام در فروشگاه آنلاین آثل طب فروش مواد شیمیایی دارویی تامین کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی سایت مواد شیمیایی درصورت داشتن هر گونه سوالاتی ازقبیل کاربرد مواد شیمیایی، انواع مواد شیمیایی، اسامی مواد شیمیایی، نام تجاری مواد شیمیایی، نام علمی مواد شیمیایی، مواد شیمیایی خطرناک، مواد شیمیایی قابل اشتعال، تشخیص مواد آلی از معدنی، مواد آلی و معدنی در زیست شناسی، مواد آلی را نام ببرید، مواد شیمیایی ایرانی، محلول شیمیایی در جدول، نام علمی جوهر شوره، نمک های شیمیایی در جدول، فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی ناصرخسرو چگونه هست، مواد آزمایشگاهی ایرانی، تحقیق در مورد مواد شیمیایی، عکس مواد شیمیایی، تعداد و تنوع مواد آلی بیشتر است یا معدنی، نحوه تشخیص مواد آلی از معدنی، لیست مواد شیمیایی تولید داخل، لیست مواد شیمیایی خطرناک، لیست مواد شیمیایی وارداتی به کشور، لیست مواد شیمیایی تحریم شده، لیست مواد شیمیایی قلیایی، لیست مواد شیمیایی پر مصرف وارداتی ایران، لیست مواد اولیه شیمیایی،لیست مواد اولیه شیمیایی،لیست فروشندگان مواد شیمیایی اصفهان، لیست شرکتهای مواد شیمیایی اصفهان، لیست مواد شیمیایی وارداتی به ایران، لیست واردکنندگان مواد اولیه شیمیایی، ماده شیمیایی و بلوری رنگارنگ در جدول و با کاشناسان ما تماس بگیرید کانال تلگرام خرید و فروش مواد شیمیایی  همچنین می توانید در  کانال تلگرام خرید و فروش مواد شیمیایی ما عضو شوید و از آخرین محصولات، اطلاعات و پیشنهادهای ویژه ما برخوردار باشید کانال تلگرام خرید و فروش مواد شیمیایی اینستاگرام موادشیمیایی آزمایشگاهی ما رو فالو کنید و محصولات و تخفیف های ما مطلع شوید اینستاگرام مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهیه و تدوین بخش کنترل کیفی شرکت آثل طب خرید اینترنتی مواد شیمیایی آزمایشگاهی خریدار مواد شیمیایی ، قیمت خرید مواد شیمیایی بازار خرید و فروش مواد شیمیایی خرید آنلاین مواد شیمیایی آزمایشگاهی دیدگاه شما برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک نمایید آخرین نوشته ها برند مرک آلمان محیط کشت باکتری چیست؟ تریس بیس چیست و چه کاربردی دارد ؟ در مورد بیشتر بدانید شرکت محصولات فتالیک اسید گرید تومان تا تومان تارتاریک اسید گرید تومان تا تومان اسید استئاریک گرید تومان سیتریک اسید خشک گرید کشت سلول تومان تا تومان گلیکولیک اسید گرید ® تومان تا تومان مطالب مرتبط تفاوت مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی ماه قبل برگشت به بالا تحویل فوریپرداخت در محلضمانت اصل بودن کالا روز بازگشت تصویر پشتیبانی ساعته دسترسی سریع محصولاتخدماتبلاگدرباره ماتماس با ماسوالات متداول خدمات مشتریان راهنمای خریدمواد شیمیاییرنگ‌ هامحیط‌ های کشتآنتی بادی و ایمونواسی خدمات آزمایشگاه آرکاطب روهام خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتیتحقیق و توسعهآموزشسفارش سنتز پیتید و ژن از تخفیف‌ها و جدیدترین‌های ما‌ باخبر شوید ارسال ارسال در حال ارسال در حال ارسال ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید روز هفته، ساعته پاسخگوی شما هستیم واتساپ پیگیری سفارش سوالات متداول شرکت آثل طب راد مد ایرانیان آزمایشگاه آرکاطب روهام فروشگاه ، با تشکیل تیمی از نخبگان کشور عضو بنیاد ملی نخبگان و دارای مقالات علمی متعدد ثبت‌شده در مجلات معتبر که ارتباط نزدیک علمی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اروپا و آمریکایی را دارد، فعالیت خود را به‌طور تخصصی در زمینه فروش آنلاین جامع محصولات علوم زیستی و خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهد تمامی حقوق این وب سایت در اختیار آثل طب راد مد ایرانیان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد طراحی و توسعه توسط امین پردازش واتساپ تلگرام ایمیل درخواست تماس اینیستاگرام لینک دین چطور می خواهید با ما تماس بگیرید؟ تماس با ما انتظار برای تماس خطای ارتباط لطفا صفحه را مجدد بارگذاری کنید ما با شماره شما تماس می گیریم باتشکر ازشما ما به زودی با شما تماس می‌گیریم لطفا شماره تماس خود را وارد کردهما به زودی با شما تماس می‌گیریم محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد