جستجو برای گلایسین:


گلایسین گلایسین نام محصول گلایسین ساخت اروپا چین برند شکل پودر یا کریستال بسته بندی کیلوگرمی رنگ سفید توضیحات گلیسین بتائین یک ترکیب آمونیومی چند گانه است که تحت تنش خشکی در بسیاری از گیاهان تجمع می کند ساده‌ترین اسید آمینه در تمام یاخته‌های زنده است این اسید آمینه با فرمول شیمیایی، سبک‌ترین و تنها اسید آمینه‌ی غیر کایرال است گلیسین یکی از اسید امینه هست که پروتئین را می سازد این امینو اسید غیر قطبی، و آب دوست هست پیشگامان شیمی زرین آریا پیشگامان شیمی زرین آریا پیشگامان شیمی زرین آریا اصفهان خیابان شمس آبادی نبش عباس آباد اصفهان ایران