جستجو برای اسید اگزالیک خرید اسید اگزالیک پترو کیمیا:


اسید اگزالیک خرید اسید اگزالیک پترو کیمیا پترو کیمیاصفحه اصلیمحصولاتمواد شیمیایی صنعتیآمونیوم پرسولفات خرید آمونیوم پرسولفاتادتا سدیم خرید ادتا سدیمادتا سدیم خرید ادتا سدیماسید اگزالیک خرید اسید اگزالیکاسید سولفامیک خرید اسید سولفامیکاسید بوریک خرید اسید بوریکاسید فسفریک خرید اسید فسفریک اکسید روی کاربرد اکسید رویبنزالکونیوم کلراید فروش بنزالکونیوم کلرایدبنزو تری آزول │ خرید بنزو تری آزولپتاسیم هیدروکسید│خرید پتاسیم هیدروکسیدپروپیلن گلیکول خرید پروپیلن گلیکولتری اتیل آمین خرید تری اتیل آمینتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتدی اتیل آمین خرید دی اتیل آمینروغن سیلیکون چیست ؟│خرید روغن سیلیکون سدیم استات خشک خرید استات سدیم خشکسدیم کلریت خرید سدیم کلریتسدیم لوریل سولفات خرید سدیم لوریل سولفاتسدیم هیدروکسید قیمت سدیم هیدروکسیدسدیم هگزا متا فسفات خرید سدیم هگزا متا فسفاتآلومینیوم سولفات قیمت آلومینیوم سولفاتسیکلوهگزیل آمین خرید سیکلوهگزیل آمینکربوکسی متیل سلولز سی ام سی خرید کربوکسی متیل سلولزکربوهیدرازید خرید کربوهیدرازیدکلرید باریم واردات کلرید باریمکلرید روی قیمت کلرید رویگلوتارآلدئید ǀ خرید گلوتارالدئیدگلوکونات سدیم خرید گلوکونات سدیممونو سدیم فسفات خرید مونو سدیم فسفاتنیترات کبالت ǀ واردات نیترات کبالتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیهیدروکسید کبالت فروش هیدروکسید کبالتهیدروکینون واردات هیدروکینون کرم هیدروکینونمواد اولیه صنایع غذاییاسپارتام خرید آسپارتاماسید اسکوربیک واردات آسکوربیک اسیداسید سیتریک خرید اسید سیتریکاسید لاکتیک خرید اسید لاکتیکاسید فسفریک خرید اسید فسفریک سوربات پتاسیم│خرید سوربات پتاسیمپتاسیم سیترات خرید پتاسیم سیتراتتری سدیم سیترات خرید تری سدیم سیتراتتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتسدیم ساخارین خرید سدیم ساخارینسدیم متا بی سولفیت خرید سدیم متا بی سولفیتسولفات منیزیم خرید سولفات منیزیمسیترات سدیم خرید سیترات سدیمکربوکسی متیل سلولز سی ام سی خرید کربوکسی متیل سلولزکربنات پتاسیم خرید کربنات پتاسیمکلسیم کلرید خرید کلسیم کلریدکلسیم پروپیونات│خرید کلسیم پروپیوناتگلوکونو دلتا لاکتون واردات گلوکونو دلتا لاکتونگلیسیرین مونو استئارات خرید گلیسیرین مونو استئاراتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین افزودنی های لاستیکآنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان استئارات سدیم واردات استئارات سدیماستئارات کلسیم خرید استئارات کلسیماستئارات لیتیوم واردات استئارت لیتیوماستئارات منیزیم واردات استئارات منیزیماستئارات روی واردات استئارات رویاسید استئاریک خرید اسید استئاریکاستئارات پتاسیم واردات استئارات پتاسیمدی بوتیل هیدروکسی تولوئن واردات دی بوتیل هیدروکسی تولوئناکسید روی کاربرد اکسید رویشتاب دهنده واردات شتاب دهنده حلال های شیمیاییاتانول آمین اتانول آمین چیست؟ایزوپروپیل الکل چیست؟ ایزوپروپانول خرید ایزوپروپیل الکلایزوبوتانول ایزوبوتیل الکل خرید ایزوبوتانولاتیلن گلیکول فروش اتیلن گلیکول صنعتیبنزن چیست؟ خرید بنزنپرکلرواتیلن خرید پرکلرواتیلن تتراکلروکربن چیست؟تولوئن خرید تولوئنسیکلوهگزانون خرید سیکلوهگزانونتتراهیدروفوران خرید تترا هیدرو فوران صنعتیدی متیل فرمامید خرید دی متیل فرمامیدمتیلن کلراید فروش متیلن کلرایدمتیل استات کاربرد متیل استاتمواد مصرفی صنایع آب متوکسی پروپیل آمین واردات متوکسی پروپیل آمین آمینو تری متیلن فسفونیک اسید واردات آمینو تری متیلن فسفونیک اسیداتیدرونیک اسید خرید اتیدرونیک اسیدپلی اکریل آمید خرید پلی اکریل آمیدتولیل تری آزول خرید تولیل تری آزولدی اتیل هیدروکسیل آمین │ واردات دی اتیل هیدروکسیل آمینفسفونوبوتان خرید فسفونوبوتانفسفینو کربوکسیلیک اسید واردات فسفینو کربوکسیلیک اسیدکوپلیمر واردات کوپلیمر کوپلیمر مالئیک اسید واردات کوپلیمر مالئیک اسید پلی آلومینیوم کلراید خرید پلی آلومینیوم کلرایدمواد مصرفی صنایع داروییاسید اسکوربیک واردات آسکوربیک اسیداسید سیتریک خرید اسید سیتریکسیترات سدیم خرید سیترات سدیمویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین مونوسدیم گلوتامات واردات مونوسدیم گلوتاماتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیانواع کودهای شیمیاییسولفات پتاسیم خرید سولفات پتاسیمسولفات منگنز خرید سولفات منگنز مونوهیدراتصنایع آبکاریبوراکس چیست و از کجا تهیه کنیم خرید بوراکسپتاسیم دی کرومات واردات پتاسیم دی کروماتسدیم دی کرومات ǀ خرید سدیم دی کروماتسیانور مس واردات سیانور مسسیانور سدیم فروش سیانور سدیمنیترات نقره ǀ خرید نیترات نقرهرنگ و رزینتیتانیوم دی اکسید خرید تیتانیوم دی اکسیدرزین اپوکسی خرید رزین هاردنرسولفات کبالت فروش سولفات کبالت خرید سولفات کبالتهیدروکسید کبالت فروش هیدروکسید کبالتصنایع آرایشی و بهداشتیایزوتیازولین خرید ایزوتیازولینبنزوئیل پروکساید│واردات بنزوئیل پروکسایدپودر تالک خرید پودر تالکبنزالکونیوم کلراید فروش بنزالکونیوم کلرایدمواد مصرفی صنایع شویندهتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتسدیم کلریت خرید سدیم کلریتسدیم تری پلی فسفات خرید سدیم تری پلی فسفاتصنایع ریخته گریشمش آلومینیوم شمش آلومینیوم چیست و چه کاربردی دارد؟پودر الماس واردات پودر الماسمحصولات پلیمریکوپلیمر واردات کوپلیمر مقالاتدرباره ماتماس با مادعوت به همکاریمحصولاتافزودنی های لاستیکانواع کود شیمیاییحلال های شیمیاییرنگ و رزینریخته گریصنایع آبکاریصنایع آرایشی و بهداشتیمحصولات پلیمریمواد اولیه صنایع غذاییمواد شیمیایی صنعتیمواد مصرفی تصفیه آبمواد مصرفی صنایع داروییمواد مصرفی صنایع شویندهمقالاتدرباره ماتماس با ماپیگیری سفارشاتآلبوم فیلم و تصاویردعوت به همکاری خانه مواد شیمیایی صنعتی اسید اگزالیک خرید اسید اگزالیکاسید اگزالیک خرید اسید اگزالیک کشور تولید کننده  چین بسته بندی  کیسه کیلویی شماره تماس سفارش محصول واتس اپ سفارش محصول   ارسال به تمام نقاط کشور دسته مواد شیمیایی صنعتی توضیحات آنالیز سفارش محصول نظرات توضیحات اسید اگزالیک یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی است که با نام های دیگر یا اتاندونیک اسید نیز شناخته می شود این ماده با جرم مولی گرم بر مول یکی از ترکیبات خانواده دی کربوکسیلیک اسید ها می باشد شرکت تولیدی بازرگانی پترو کیمیا به عنوان تولید کننده مواد شیمیایی، واردکننده و فروشنده مواد اولیه شیمیایی از کشور چین آماده ارائه هرگونه خدمات در زمینه واردات مواد شیمیایی و فروش پروفرمایی به مشتریان گرامی می باشد فروش اسید اگزالیک خرید اسید اگزالیک چینی به صورت پروفرمایی با تضمین کیفیت مطابق با آنالیز ارائه شده از کشور چین در شرکت پترو کیمیا قیمت  اسید اگزالیک شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه واردات مواد شیمیایی و استعلام قیمت فروش پروفرمایی اسید اگزالیک چینی مورد نیاز خود از طریق راه های ارتباطی با کارشناسان ما در پترو کیمیا تماس حاصل فرمایید واتس اپ خواص و ویژگی های اسید اگزالیک این ماده به دو صورت خشک و آب پوشیده تولید می شود فرم آبدار یا اسید اگزالیک آبه به صورت دی هیدرات و با فرمول شیمیایی می باشد که در دمای درجه سانتی گراد آب خود را از دست می دهد دارای درصد خلوصی در حدود درصد است شکل ظاهری این ماده در فرم خشک یا انهیدروز به صورت کریستال سفید رنگ و بدون بو می باشد در جدول زیر برخی از خواص و ویژگی های این ماده را ملاحظه کنید نوع خشک  آبدار فرمول شیمیایی جرم مولی شکل ظاهری کریستال سفید و بدون بو  دانسیته نقطه ذوب ° ° حلالیت در آب ° حلالیت در اتانول ° حلالیت در دی اتیل اتر ° روش تولید اسید اگزالیک این ماده روش های تولید مختلفی دارد یکی از عمده ترین روش های تولید این اسید برهم کنش کربوهیدرات های مختلف با اسید نیتریک در حضور وانادیوم پنتا اکسید است که در نقش کاتالیست در این واکنش ظاهر می شود از دیگر روش های دیگر تولید اگزالیک اسید می توان به واکنش هایی مانند واکنش پروپیلن با   و سپس افزایش حرارت که در دمای بالا اکسید های نیتروژن حذف شوند ، تخمیر محلول شکر با کمک برخی از مخمر های مخصوص، اکسیداسیون کربوهیدرات با اسید نیتریک، واکنش فرمات سدیم در حضور کاتالیزور های قلیایی با افزایش دما، واکنش خاک اره با کاستیک قلیا و سپس افزایش حرات اشاره کرد اگزالیک اسید در چه غذاهایی وجود دارد؟ بدن انسان قادر به تولید اگزالات و جذب آن از منابع غذایی میباشد ویتامین یا اسید اسکوربیک در واکنش سوخت و ساز به اگزالات تبدیل می شود که این ماده در روده و مجاری ادرار با اتصال به مواد معدنی ترکیباتی مثل کلسیم اگزالات و اهن اگزالات تولید می کند که معمولا با ادرار دفع میشود اما مقادیر اضافی آن منجر به سنگ کلیه و کمبود مواد معدنی در بدن میشود این ماده در مواد غذایی مثل برگ های سبز مثل جعفری، آجیل ،میوه مانند موز،کاکائو شکلات،بادام، ریواس ،چای و وجود دارد کاربرد اسید اگزالیک این ماده شیمیایی به عنوان یک ماده موثر پاک کننده شناخته می شود که دارای خاصیت سفید کنندگی و استرلیزه کنندگی برای لوازم و مصارف خانگی است و از آن برای از بین بردن جرم و آلاینده هایی که بر روی سطوح ایجاد می شود استفاده می شود این ماده برای پاک کردن سطوح سنگی و چوبی بسیار کارایی دارد و استفاده از این اسید آسیبی به سطح وارد نمی کند که این نکته یکی از مهمترین مزایای آن می باشد از این ماده برای از بین بردن زنگ آن از روی سطوح فلزی استفاده می شود زیرا این اسید یون اهن را به یون   احیا می کند کاربرد در زنبور داری این ماده  و دیگر اسید های مثل اسید سیتریک، اسید استیک، اسید لاکتیک کنه های موجود در کندوهای زنبور عسل را از بین ببرد استفاده از مواد شیمیایی برای مقابله با کنه های موجود درکندوهای زنبور مانند کنه واروا بسیار متداول است به این منظور با استفاده از یک سرنگ یا سمپاش این ماده را به محل می رسانند چکاندن این اسید نسبت به اسپری کردن کارایی بالاتری دارد برای مقابله با کنه واروا اسید اگزالیک با استفاده از روش تصعید با استفاده از دستگاه بخور مورد استفاده قرار می گیرد که کنترل دما در این روش امری حیاتی برای جلوگیری از عدم اسیب به زنبورها می باشد این ماده تاثیر منفی بر زنبورها ندارد ایمنی و خطرات اسید اگزالیک همانطور که قبلا گفته شد این ماده به صورت طبیعی در بسیاری از گیاهان و منابع غذایی وجود دارد میزان اضافی این ماده با ترکیب شدن با کلسیم به صورت سنگ کلیه در بدن رسوب می کند دوز بالای این ماده منجر به مسمویت می شود که از علائم آن در شکم، کاهش فشار خون، درد گلو و دهان، تشنج، استفراغ، مشکلات کلیوی و می باشد هنگام کار کردن با اسید اگزالیک آزمایشگاهی یا صنعتی رعایت نکات ایمنی ضروری است و قبل از آن باید محصول مطالعه شود در صورت تماس با چشم باید به مدت دقیقه چشم با آب فراوان شستشو داده شود و به پزشک مراجعه شود تماس این ماده با پوست عوارضی مثل تورم و سوختگی دارد در صورت تماس آن با پوست لازم است با آب زیاد شستشو داده شود بلعیدن این ماده خطرناک است و منجر به مسمویت می شود اگر مصدوم هوشیار است لازم است یک لیوان آب بنوشد و به پزشک مراجعه کند استنشاق بخار و غبارات این ماده باعث تحریک سیستم تنفسی می شود واردات و فروش پروفرمایی اگزالیک اسید با تضمین کیفیت طبق آنالیز در پترو کیمیا آنالیز سفارش محصول دیدگاهها هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای اسید اگزالیک خرید اسید اگزالیک لغو پاسخنشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند امتیاز شما رای دهید عالی خوب متوسط نه خیلی بد خیلی ضعیف دیدگاه شما نام ایمیل محصولات مشابه سدیم هیدروکسید قیمت سدیم هیدروکسیدنمره از دی متیل گلی اکسیم گلوتارآلدئید ǀ خرید گلوتارالدئید کلرید باریم واردات کلرید باریم دسترسی سریع اسید فسفریک تولیل تری آزول بنزو تری آزول سدیم هگزا متا فسفات آمونیوم پرسولفات اطلاعات تماس         لینک های مفید پیگیری سفارش فیلم و تصاویر محصولات دعوت به همکاری مقالات تهران،خیابان شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی، کوچه فرهاد ، پلاک ، طبقه تمامی حقوق برای پترو کیمیا محفوظ است فهرست