جستجو برای ایزوپروپیل الکل چیست ایزوپروپانول خرید ایزوپروپیل الکل پترو کیمیا:


ایزوپروپیل الکل چیست؟ ایزوپروپانول خرید ایزوپروپیل الکل پترو کیمیا پترو کیمیاصفحه اصلیمحصولاتمواد شیمیایی صنعتیآمونیوم پرسولفات خرید آمونیوم پرسولفاتادتا سدیم خرید ادتا سدیمادتا سدیم خرید ادتا سدیماسید اگزالیک خرید اسید اگزالیکاسید سولفامیک خرید اسید سولفامیکاسید بوریک خرید اسید بوریکاسید فسفریک خرید اسید فسفریک اکسید روی کاربرد اکسید رویبنزالکونیوم کلراید فروش بنزالکونیوم کلرایدبنزو تری آزول │ خرید بنزو تری آزولپتاسیم هیدروکسید│خرید پتاسیم هیدروکسیدپروپیلن گلیکول خرید پروپیلن گلیکولتری اتیل آمین خرید تری اتیل آمینتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتدی اتیل آمین خرید دی اتیل آمینروغن سیلیکون چیست ؟│خرید روغن سیلیکون سدیم استات خشک خرید استات سدیم خشکسدیم کلریت خرید سدیم کلریتسدیم لوریل سولفات خرید سدیم لوریل سولفاتسدیم هیدروکسید قیمت سدیم هیدروکسیدسدیم هگزا متا فسفات خرید سدیم هگزا متا فسفاتآلومینیوم سولفات قیمت آلومینیوم سولفاتسیکلوهگزیل آمین خرید سیکلوهگزیل آمینکربوکسی متیل سلولز سی ام سی خرید کربوکسی متیل سلولزکربوهیدرازید خرید کربوهیدرازیدکلرید باریم واردات کلرید باریمکلرید روی قیمت کلرید رویگلوتارآلدئید ǀ خرید گلوتارالدئیدگلوکونات سدیم خرید گلوکونات سدیممونو سدیم فسفات خرید مونو سدیم فسفاتنیترات کبالت ǀ واردات نیترات کبالتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیهیدروکسید کبالت فروش هیدروکسید کبالتهیدروکینون واردات هیدروکینون کرم هیدروکینونمواد اولیه صنایع غذاییاسپارتام خرید آسپارتاماسید اسکوربیک واردات آسکوربیک اسیداسید سیتریک خرید اسید سیتریکاسید لاکتیک خرید اسید لاکتیکاسید فسفریک خرید اسید فسفریک سوربات پتاسیم│خرید سوربات پتاسیمپتاسیم سیترات خرید پتاسیم سیتراتتری سدیم سیترات خرید تری سدیم سیتراتتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتسدیم ساخارین خرید سدیم ساخارینسدیم متا بی سولفیت خرید سدیم متا بی سولفیتسولفات منیزیم خرید سولفات منیزیمسیترات سدیم خرید سیترات سدیمکربوکسی متیل سلولز سی ام سی خرید کربوکسی متیل سلولزکربنات پتاسیم خرید کربنات پتاسیمکلسیم کلرید خرید کلسیم کلریدکلسیم پروپیونات│خرید کلسیم پروپیوناتگلوکونو دلتا لاکتون واردات گلوکونو دلتا لاکتونگلیسیرین مونو استئارات خرید گلیسیرین مونو استئاراتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین افزودنی های لاستیکآنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان واردات آنتی اکسیدان استئارات سدیم واردات استئارات سدیماستئارات کلسیم خرید استئارات کلسیماستئارات لیتیوم واردات استئارت لیتیوماستئارات منیزیم واردات استئارات منیزیماستئارات روی واردات استئارات رویاسید استئاریک خرید اسید استئاریکاستئارات پتاسیم واردات استئارات پتاسیمدی بوتیل هیدروکسی تولوئن واردات دی بوتیل هیدروکسی تولوئناکسید روی کاربرد اکسید رویشتاب دهنده واردات شتاب دهنده حلال های شیمیاییاتانول آمین اتانول آمین چیست؟ایزوپروپیل الکل چیست؟ ایزوپروپانول خرید ایزوپروپیل الکلایزوبوتانول ایزوبوتیل الکل خرید ایزوبوتانولاتیلن گلیکول فروش اتیلن گلیکول صنعتیبنزن چیست؟ خرید بنزنپرکلرواتیلن خرید پرکلرواتیلن تتراکلروکربن چیست؟تولوئن خرید تولوئنسیکلوهگزانون خرید سیکلوهگزانونتتراهیدروفوران خرید تترا هیدرو فوران صنعتیدی متیل فرمامید خرید دی متیل فرمامیدمتیلن کلراید فروش متیلن کلرایدمتیل استات کاربرد متیل استاتمواد مصرفی صنایع آب متوکسی پروپیل آمین واردات متوکسی پروپیل آمین آمینو تری متیلن فسفونیک اسید واردات آمینو تری متیلن فسفونیک اسیداتیدرونیک اسید خرید اتیدرونیک اسیدپلی اکریل آمید خرید پلی اکریل آمیدتولیل تری آزول خرید تولیل تری آزولدی اتیل هیدروکسیل آمین │ واردات دی اتیل هیدروکسیل آمینفسفونوبوتان خرید فسفونوبوتانفسفینو کربوکسیلیک اسید واردات فسفینو کربوکسیلیک اسیدکوپلیمر واردات کوپلیمر کوپلیمر مالئیک اسید واردات کوپلیمر مالئیک اسید پلی آلومینیوم کلراید خرید پلی آلومینیوم کلرایدمواد مصرفی صنایع داروییاسید اسکوربیک واردات آسکوربیک اسیداسید سیتریک خرید اسید سیتریکسیترات سدیم خرید سیترات سدیمویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین ویتامین واردات ویتامین مونوسدیم گلوتامات واردات مونوسدیم گلوتاماتنیتریت سدیم خرید نیتریت سدیم خوراکیانواع کودهای شیمیاییسولفات پتاسیم خرید سولفات پتاسیمسولفات منگنز خرید سولفات منگنز مونوهیدراتصنایع آبکاریبوراکس چیست و از کجا تهیه کنیم خرید بوراکسپتاسیم دی کرومات واردات پتاسیم دی کروماتسدیم دی کرومات ǀ خرید سدیم دی کروماتسیانور مس واردات سیانور مسسیانور سدیم فروش سیانور سدیمنیترات نقره ǀ خرید نیترات نقرهرنگ و رزینتیتانیوم دی اکسید خرید تیتانیوم دی اکسیدرزین اپوکسی خرید رزین هاردنرسولفات کبالت فروش سولفات کبالت خرید سولفات کبالتهیدروکسید کبالت فروش هیدروکسید کبالتصنایع آرایشی و بهداشتیایزوتیازولین خرید ایزوتیازولینبنزوئیل پروکساید│واردات بنزوئیل پروکسایدپودر تالک خرید پودر تالکبنزالکونیوم کلراید فروش بنزالکونیوم کلرایدمواد مصرفی صنایع شویندهتری سدیم فسفات خرید تری سدیم فسفاتسدیم کلریت خرید سدیم کلریتسدیم تری پلی فسفات خرید سدیم تری پلی فسفاتصنایع ریخته گریشمش آلومینیوم شمش آلومینیوم چیست و چه کاربردی دارد؟پودر الماس واردات پودر الماسمحصولات پلیمریکوپلیمر واردات کوپلیمر مقالاتدرباره ماتماس با مادعوت به همکاریمحصولاتافزودنی های لاستیکانواع کود شیمیاییحلال های شیمیاییرنگ و رزینریخته گریصنایع آبکاریصنایع آرایشی و بهداشتیمحصولات پلیمریمواد اولیه صنایع غذاییمواد شیمیایی صنعتیمواد مصرفی تصفیه آبمواد مصرفی صنایع داروییمواد مصرفی صنایع شویندهمقالاتدرباره ماتماس با ماپیگیری سفارشاتآلبوم فیلم و تصاویردعوت به همکاری خانه حلال های شیمیایی ایزوپروپیل الکل چیست؟ ایزوپروپانول خرید ایزوپروپیل الکلایزوپروپیل الکل چیست؟ ایزوپروپانول خرید ایزوپروپیل الکل کشور تولید کننده چین بسته بندی بشکه شماره تماس سفارش محصول واتس اپ سفارش محصول   ارسال به سراسر ایران دسته حلال های شیمیایی توضیحات آنالیز نظرات توضیحات  الکل ایزوپروپیل یا ایزوپروپانول یک الکل آلیفاتیک هیدروکربنی است که با استفاده از پروپیلن از کراکینگ نفت یا کاهش استون به دست می‌آید ایزوپروپیل الکل برای ضدعفونی کردن زخم ها و جراحات به صورت موضعی استفاده می شود با شیوع ویروس کرونا استفاده از این الکل به عنوان ماده ضد عفونی کننده دست و سطوح بسیار فراگیر شده است شرکت تولیدی بازرگانی پترو کیمیا به عنوان فروشنده و وارد کننده ایزوپروپیل الکل و سایر مواد اولیه شیمیایی از کشور چین آماده ارائه هرگونه خدمات در زمینه واردات و فروش پروفرمایی مواد شیمیایی به مشتریان گرامی می باشد قیمت ایزوپروپیل الکل  فروش ایزوپروپیل الکل به صورت پروفرمایی با تضمین کیفیت مطابق با آنالیز ارائه شده از کشور چین صورت می گیرد خرید ایزوپروپیل الکل شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت سفارش، واردات مواد شیمیایی و فروش پروفرمایی مواد شیمیایی اولیه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید واتس اپ خواص و ویژگی ها الکل ایزوپروپیل به صورت مایع بی رنگ، اشتعال پذیر و به شدت فرار است، بنابراین در هنگام استفاده، اگر ظرف آن باز باشد به سرعت تبخیر می‌شود در آب، الکل، اتر، استون، بنزن و کلروفرم محلول و در محلول‌های نمکی نامحلول است بوی ایزو پروپیل الکل شبیه به  اتانول و استون  و طعم آن کمی تلخ است فرمول مولکولی ایزوپروپیل الکل به چهار فرم ، ، یا نمایش داده می‌شود خواص فیزیکی الکل ایزوپروپیل در جدول زیر آورده شده است فرمول شیمیایی جرم مولی   · − شکل ظاهری مایع بی رنگ دانسیته      ° نقطه ذوب −  ° −  °   نقطه جوش  °  °   حلالیت در آب محلول در آب حلالیت محلول در بنزن ،کلروفرم،اتانول،اتر،گلیسیرین انحلال پذیر در استون ساختار مولکولی همانطور که در ساختار این الکل مشخص است ، سه اتم کربن ایزوپروپانول در یک زنجیره سه کربنی با هم پیوند دارند به هر کدام از اتم‌های انتهای زنجیره اتم هیدروژن وصل شده است و به اتم کربن وسط یک اتم هیدروژن و یک گروه هیدروکسیل متصل است تهیه ایزوپروپیل الکل الکل ایزوپروپیل را اولین محصول پتروشیمی می نامند سه روش مختلف برای تولید این ماده وجود دارد که عبارتند از هیدراتاسیون غیرمستقیم پروپیلن ، هیدراتاسیون مستقیم پروپیلن و هیدروژناسیون کاتالیستی استون هیدراتاسیون غیرمستقیم ، که به آن فرآیند اسید سولفوریک نیز گفته می شود ، تنها روشی بود که برای تولید ایزوپروپانول در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه اولین فرآیند هیدراتاسیون مستقیم تجاری در سال آغاز شد هر روش مزایا و معایبی دارد به عنوان مثال ، هیدراتاسیون مستقیم نسبت به هیدراتاسیون غیر مستقیم با واسطه اسید سولفوریک خورنده کمتری است با این حال ، روش مستقیم ، برخلاف فرآیند غیرمستقیم ، به یک پروپیلن خالص نیاز دارد ، که می تواند از یک جریان تصفیه شده رقیق استفاده کند ایزوپروپانول اولین الکل مصنوعی است که تجاری شد شیمدانان شرکت  نیوجرسی که بعدا به اکسون موبیل تغییر نام داد، برای اولین بار در سال در حین مطالعه فرآورده‌های نفتی آن را تولید کردند این ماده از واکنش پروپیلن با اسید سولفوریک و به دنبال آن هیدرولیز سنتز می‌شود  فروش پروفرمایی ایزوپروپیل الکل در پترو کیمیا  روش های سنتز الکل روش‌های مختلفی برای تولید الکل ایزوپروپیل در دسترس است روش‌های مورد استفاده در اکثر مواقع شامل هیدرتاسیون مستقیم و هیدرتاسیون غیرمستقیم پروپیلن است در هر دو فرآیند از پروپیلن و آب به عنوان مواد اولیه استفاده می‌شود هیدرتاسیون غیرمستقیم با استفاده از یک فرآیند دو مرحله‌ای انجام می‌شود، که در آن استر تشکیل می‌شود و سپس به الکل مربوطه هیدرولیز می‌شود دی‌ایزوپروپیل اتر محصول جانبی اصلی این فرآیند است هیدرتاسیون مستقیم پروپیلن به ایزوپروپیلن یک فرآیند برگشت‌پذیر و گرمازاست در این واکنش نیز دی‌ایزوپروپیل اتر محصول جانی اصلی است ∆ ↔ ∆ ↔ شماتیک یک فرآیند معمولی در هیدرتاسیون مستقیم پروپیلن در شکل آورده شده است تفاوت اصلی بین فرآیندهای مستقیم و غیرمستقیم این است که فشار بسیار بیشتری برای فرآیند هیدرتاسیون مستقیم لازم است هیدراتاسیون مستقیم پروپیلن فرآیند بهتری برای تولید ایزوپروپیلن است زیرا از برخی مشکلات خوردگی و محیطی که در فرآیندهای هیدرتاسیون غیر مستقیم ایجاد می‌شود جلوگیری می‌کند کاربرد ایزوپروپیل الکل صنعتی این ماده بیشتر از آن چیزی که از کاربردهای روزمره آن آگاه هستیم کاربرد دارد بیشترین حجم استفاده از آن در صنایع مثل کشاورزی، داروسازی، حلال ها و کاتالیزور استفاده می شود برای مصارف مختلف در خانه و همچنین برای فرآیندهای صنعتی و دارویی کاربرد دارد در شکل زیر شماتیکی از کاربردهای مختلف ایزوپروپانول آورده شده است این الکل در ضدیخ، حلال های صنعتی، حلال چسب، لاک الکل، روغن‌های خشک کن سریع، کروئوزوت، رزین‌ها، استخراج آلکالوئیدها، جوهرهای سریع خشک شونده، لوسیون دست و بدن، مواد آرایشی و دارویی، در تولید استون، گریسرول و ایزوپروپیل استات و مواد ضدعفونی کننده کاربرد دارد بهداشت و ضد عفونی کننده ها ایزو پروپیل الکل به دلیل خواص ضد باکتریایی نقش مهمی در بهداشت و پزشکی ایفا می کند از این ماده در فرمولاسیون محصولات بهداشتی بسیاری نظیر صابون و لوسیون  ها استفاده می شود ایزوپروپانول یکی از مهمترین ضد عفونی کننده هایی است که به منظور ضد عفونی کردن پوست  در عمل های جراحی نیز کاربرد دارد با شیوع ویروس کرونا ضد عفونی کردن دست ها و سطوح مختلف که تماس بسیاری با انسان دارند اهمیت بالایی دارد ضد عفونی کرن میز، صندلی و حتی دستگیره ها در جلوگیری از شیوع و انتقال این ویروس به افراد مختلف اهمیت بالایی دارد فرق ایزو پیروپیل الکل با اتانول چیست؟ اتانول نوعی الکل است که عمده ترین کاربرد ان در تهیه نوشیدنی های الکلی می باشد ماده ای فرار و آتش گیر است و به دلیل خواصی مانند نقطه انجماد پایین در صنعت در تهیه ضد یخ نیز کاربرد دارد به عنوان حلال در صنایع عطر و رنگ سازی مورد استفاده قرار می گیرد اتانول به منظور ماده ضد عفونی کننده با درصد تا درصد مورد استفاده قرار می گیرد این دو الکل برای استفاده به عنوان ضد عفونی کننده سطوح کاربرد مشابهی دارند اما برای ضد عفونی کردن پوست عملکرد یکسانی ندارند این دو الکل با تغییر پروتئین و حل کردن چربی ها میکرو ارگانیسم ها را از بین می برد اما تفاوت آنها در میزان آسیبی است که به بافت های زنده پوست وارد کنند و ایزو پروپانول آسیب کمتری به پوست وارد کرده و سمیت کمتری دارد به همین دلیل ایزو پروپانول درصد برای ضد عفونی کردن پوست مناسب تر است روش تشخیص ایزوپروپیل الکل برای تشخیص انواع الکل ها از یکدیگر می توان از تست شعله بهره گرفت امروزه شاهد هستیم که افراد سودجو با بی رنگ کردن الکل های صنعتی متانول آن را تحت عنوان اتانول به فروش می رسانند و با این کار باعث صدمه جدی به سلامت افراد و یا حتی مرگ آنها می شوند یکی از روش های تشخیص و شناسایی الکل ها تست شعله می باشد تفاوت رنگ شعله اتانول و متانول یکی از راه هایی است که می توان این دو الکل را از یکدیگر شناسایی کرد برای این کار با رعایت نکات ایمنی مقداری از الکل را در ظرفی مثل یه بشقاب ریخته و شعله را به آن نزدیک می کنیم همانطور که در این تصویر ملاحظه می کنید رنگ شعله متانول در سمت چپ تصویر آبی و اتانول آبی متمایل به زرد و ایزوپروپانول زرد می باشد بهترین ضد عفونی کننده کرونا با فراگیر شدن ویروس کرونا در جهان توصیه های سازمان بهداشت جهانی به ضدعفونی کردن سطوح مختلف که در تماس با انسان میباشد بسیار حائز اهمیت است اتانول الکلی است که در مشروبات الکلی مورد استفاده قرار میگیرد و مصرف خوراکی دارد اما ایزوپروپانول الکل مالشی است که مصرف خوراکی آن مرگ آور است تاثیر گذار ترین غلظت مورد استفاده این دو الکل درصد میباشد زیرا در غلظت های بالاتر به سرعت تبخیر شده و در غلظت های پایین تر اثر گذاری خوبی ندارد چرا ایزوپروپیل الکل ٪ برای ضد عفونی مناسب تر است؟ ایزوپروپانول، به ویژه در محلول های بین تا درصد الکل با تا درصد آب خالص، یک عامل ضد میکروب، باکتری، قارچ و ویروس  است هنگامی که غلظت الکل به زیر ٪ کاهش یابد، اثر مطلوب آن برای ضد عفونی کردن به شدت کاهش می یابد به طور قابل توجهی، غلظت های بالاتر الکل باعث ایجاد خواص ضد باکتری، ویروس کش یا قارچ کش مطلوب تری نمی شوند وجود آب عامل مهمی در تخریب یا جلوگیری از رشد میکروارگانیسم های بیماری زا با الکل ایزوپروپیل است آب به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند و نقش اساسی در دناتوره سازی پروتئین های غشای سلول رویشی دارد محلولهای ٪ با نفوذ بیشتری به دیواره سلول که در کل سلول نفوذ می کند، تمام پروتئین ها را منعقد می کند و بنابراین میکروارگانیسم از بین می رود مقدار آب اضافی تبخیر را کند می کند، بنابر این زمان تماس سطح را افزایش و اثربخشی را افزایش می دهد غلظت الکل ایزوپروپیل بیش از ٪ فوراً پروتئین ها را منعقد می کند در نتیجه، یک لایه محافظ ایجاد می شود که از پروتئین های دیگر در برابر لخته شدن بیشتر محافظت می کند عوارض ایزوپروپیل الکل بنابراین توصیه می‌گردد که قبل از تماس و در معرض قرار گرفتن با این ماده، ایزوپروپانول حتما مطالعه گردد عوارض خوراکی ایزوپروپانول به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده و الکل مالشی مورد استفاده می گیرد الکل ازوپروپیل به هیج وجه مصرف خوراکی ندارد قرار گرفتن در عرض این ماده باعث آسیب‌های عصبی، کبد، کلیه، عروق قلبی و مغزی می‌شود بعضی از افراد از این الکل برای مست کردن استفاده می کنند که منجر به مسمومیت شدید می شود علایم مسمومیت با ایزوپروپانول شامل درد معده، سرگیجه، مشکل تنفسی و کند شدن تنفس، افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، کاهش دمای بدن، تهوع و استفراغ، لکنت، سوزش و درد در گلو و در موارد شدیدتر کما می باشد مصرف خوراکی این ماده موجب مسمومیت حاد می شود و لازم است بلافاصله با فوریت های پزشکی تماس گرفته شود سوالات متداول آیا ایزو پروپیل الکل سمی است؟ این ماده به مقدار کم اگر وارد بدن انسان شود می تواند با کمک کلیه دفع شود کلیه انسان می تواند تا درصد از ایزوپروپانول را از بدن انسان خارج کند و مقدار باقی مانده هم توسط آنزیم هایی مثل دهیدروژناز الکل به استون تبدیل شده و به وسیله ریه و کلیه دفع می شود سوء مصرف این الکل به صورت استنشاقی یا خوراکی یعنی چیزی در حدود میلی لیتر برای یک بزرگسال بیشتر از حد تحمل و توان بدن انسان است و منجر به مسمومیت می شود برای درمان مسمومیت ناشی از این الکل در مرحله اول از درمان دیالیز انجام می شود تا الکل و استون ناشی از تجزیه این الکل به وسیله آنزیم ها از بدن خارج شود در صورتی که بدن فرد با کمبود آب مواجه شود لازم است این کمبود به طرق مختلف جبران و جایگزین شود با اکسیژن درمانی به ریه ها برای دفع این مواد کمک می شود آیا ایزوپروپیل الکل خوراکی است؟ ایزوپروپانول خوراکی نمی باشد در مقایسه با سایر الکل ها در بدن انسان به شکل متفاوتی متابولیزه می شود و نوشیدن مقادیر اندکی از این الکل می تواند منجر به مرگ یا در کسانی که زنده مانده اند به کوری دائمی مبتلا شوند دوز مرگ آور این ماده در بزرگسالان اونس است آیا ایزو پروپیل الکل برای پوست بی خطر است؟ این الکل به راحتی از طریق پوست جذب می شود، بنابر این ریختن مقدار زیادی بر روی پوست ممکن است مسمومیت ایجاد کند مقادیر کمی بر روی پوست خطرناک نیست تماس مکرر با پوست می تواند باعث خارش، قرمزی، بثورات پوستی، خشک شدن و ترک خوردن شود تماس طولانی مدت پوست ممکن است باعث خوردگی شود این الکل به راحتی از طریق پوست جذب می شود، بنابراین ریختن مقدار زیادی بر روی پوست ممکن است مسمومیت اتفاقی ایجاد کند مقادیر کمی بر روی پوست خطرناک نیست، اما تماس مکرر با پوست می تواند باعث خارش، قرمزی، بثورات پوستی، خشک شدن و ترک خوردن شود تماس طولانی مدت پوست ممکن است باعث خوردگی شود ایا ایزو پروپیل الکل کرونا را از بین می برد؟ ایزو پروپانول در محلول های ضد عفونی کننده و پد های الکلی جهت ضد عفونی کردن تجهیزات و پوست به کار می رود برای ضد عفونی کردن سطوح و پوست استفاده از کدام الکل مناسب تر است؟ اتانول پتانسیل حل کردن چربی و پروتئین ها را دارد و به همین دلیل می تواند بسیاری از باکتری ها و ویروس ها را نابود کند ویروس و هپاتیت با استفاده از این الکل نابود می شوند ایزوپروپانول هم مشابه با اتانول به سرعت تبخیر می شود و می تواند باکتری و ویروس ها را نابود سازد به دلیل اینکه ایزوپروپانول بر بافت زنده پوست تاثیری ندارد برای ضد عفونی کردن پوست مناسب تر است در بیمارستان ها به عنوان آنتی سپتیک مورد استفاده قرار می گیرد آیا ایزو پروپیل الکل سمی است ؟ این ماده به مقدار کم اگر وارد بدن انسان بشود میتواند با کمک کلیه دفع شود کلیه انسان میتواند تا درصد از ایزوپروپانول را از بدن انسان خارج کند و مقدار باقی مانده هم توسط آنزیم هایی مثل دهیدروژناز الکل به استون تبدیل شده و به وسیله ریه و کلیه دفع میشود سوء مصرف این الکل به صورت استنشاقی یا خوراکی یعنی چیزی در حدود میلی لیتر برای یک بزرگسال بیشتر از حد تحمل و توان بدن انسان است و منجر به مسمومیت میشود برای درمان مسمومیت ناشی از این الکل در مرحله اول از درمان دیالیز انجام میشود تا الکل و استون ناشی از تجزیه این الکل به وسیله آنزیم ها از بدن خارج شود در صورتی که بدن فرد با کمبود آب مواجه شده است لازم است این کمبود به طرق مختلف جبران و جایگزین شود با اکسیژن درمانی به ریه ها برای دفع این مواد کمک شود آیا ایزوپروپیل الکل خوراکی است؟ ایزوپروپانول خوراکی نمی باشد در مقایسه با سایر الکل ها در بدن انسان به شکل متفاوتی متابولیزه میشود و نوشیدن مقادیر اندکی از این الکل میتواند منجر به مرگ یا در کسانی که زنده مانده اند به کوری دائمی مبتلا شوند دوز مرگ آور این ماده در بزرگسالان اونس است آیا ایزو پروپیل الکل برای پوست بی خطر است؟ این الکل به راحتی از طریق پوست جذب می شود ، بنابراین ریختن مقدار زیادی بر روی پوست ممکن است مسمومیت اتفاقی ایجاد کند مقادیر کمی بر روی پوست خطرناک نیست ، اما تماس مکرر با پوست می تواند باعث خارش ، قرمزی ، بثورات پوستی ، خشک شدن و ترک خوردن شود تماس طولانی مدت پوست ممکن است باعث خوردگی شود این الکل به راحتی از طریق پوست جذب می شود ، بنابراین ریختن مقدار زیادی بر روی پوست ممکن است مسمومیت اتفاقی ایجاد کند مقادیر کمی بر روی پوست خطرناک نیست ، اما تماس مکرر با پوست می تواند باعث خارش ، قرمزی ، بثورات پوستی ، خشک شدن و ترک خوردن شود تماس طولانی مدت پوست ممکن است باعث خوردگی شود ایا ایزو پروپیل الکل کرونا را از بین میبرد؟ ایزو پروپانول در تهیه محلول های ضد عفونی کننده و پد های الکلی اغشته به محلول تا درصد برای ضد عفونی کردن گوشی های تلفن همراه و ابزار های کوچک و سطح کوچکی از پوست به کار میرود برای ضد عفونی کردن سطوح و پوست استفاده از کدام الکل مناسب تر است؟ اتانول پتانسیل حل کردن چربی و پروتئین ها را دارد و به همین دلیل میتواند بسیاری از باکتری ها و ویروس ها را نابود کند ویروس و هپاتیت با استفاده از این الکل نابود میشوند ایزوپروپانول هم مشابه با اتانول به سرعت تبخیر میشود و میتواند باکتری و ویروس ها را نابود سازد اما به دلیل اینکه ایزوپروپانول بر بافت زنده پوست تاثیری ندارد برای ضد عفونی کردن پوست مناسب تر است و در بیمارستان ها به عنوان آنتی سپتیک مورد استفاده قرار میگیرد آنالیز دیدگاهها هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای ایزوپروپیل الکل چیست؟ ایزوپروپانول خرید ایزوپروپیل الکل لغو پاسخنشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند امتیاز شما رای دهید عالی خوب متوسط نه خیلی بد خیلی ضعیف دیدگاه شما نام ایمیل محصولات مشابه متیلن کلراید فروش متیلن کلراید تولوئن خرید تولوئن بنزن چیست؟ خرید بنزن سیکلوهگزانون خرید سیکلوهگزانون دسترسی سریع اسید فسفریک تولیل تری آزول بنزو تری آزول سدیم هگزا متا فسفات آمونیوم پرسولفات اطلاعات تماس         لینک های مفید پیگیری سفارش فیلم و تصاویر محصولات دعوت به همکاری مقالات تهران،خیابان شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی، کوچه فرهاد ، پلاک ، طبقه تمامی حقوق برای پترو کیمیا محفوظ است فهرست